Welkom bij de arbocatalogus voor de keramische industrie

De overheid stelt in de arbowetgeving voorschriften op voor een veilige en gezonde werkomgeving. Werkgevers en werknemers in de keramische industrie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan deze voorschriften te voldoen. Om dat te kunnen bereiken is voor de hele keramische industrie in Nederland deze arbocatalogus opgesteld.

De arbocatalogus bestaat uit een verzameling praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in de branche. Het doel van de catalogus is de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren, het ziekteverzuim terug te dringen en het werkplezier van werknemers te vergroten.

Doe er uw voordeel mee!

randomness