Inleiding

Waarom een arbocatalogus?
Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen deze arbocatalogus voor de keramische industrie in Nederland opgesteld, met als doel een veilige en gezonde werkomgeving. In de arbocatalogus staat beschreven hoe werkgevers en werknemers kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor arbeidsomstandigheden. De catalogus bevat een verzameling van praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in de keramische industrie. Daarmee is maatwerk geleverd, dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid op de werkvloer, het ziekteverzuim terugdringt en het werkplezier vergroot.

Welke processen?
In de keramische industrie is de productie vrijwel geheel gemechaniseerd. Bij het vervaardigen van de producten zijn de kenmerkende productiestappen:

Stroomschema

Deze processen komen voor bij bedrijven die bakstenen, dakpannen, gresbuizen, sanitair aardewerk, isolatoren, tegels en plavuizen produceren, maar ook bij de industriële productie van sieraardewerk en porselein. Meer informatie vindt u op www.knb-keramiek.nl.

Welke arborisico’s?
Het startpunt voor het samenstellen van de arbocatalogus zijn de risico’s die in de branche het meest de aandacht verdienen. Dit zijn:

  • geluid;
  • respirabel kwarts;
  • fysieke belasting;
  • machine- en transportveiligheid;
  • inrichting van arbeidsplaatsen;
  • vuurvaste keramische vezelvormige isolatiematerialen.

Voor wie is de arbocatalogus?
De arbocatalogus is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de keramische industrie in Nederland. Dat zijn alle ondernemingen die in een geïndustrialiseerd proces klei omzetten in een vormvast product. Daarbij kan het gaan om bouwmaterialen zoals metsel- en straatbaksteen, poreuze binnenmuursteen, keramische dakpannen en rioleringen van gresbuis, keramische wand- en vloertegels, sanitair als toiletpotten en wastafels en vuurvaste materialen. Ook kan het gaan om siervoorwerpen zoals sieraardewerk en porselein.

De werkgevers in de keramische industrie zijn verenigd in de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). De representatieve organisaties van werknemers in de sector zijn FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. De Arbeidsinspectie gebruikt de arbocatalogus als referentie bij eventuele inspecties.

Beheer van de arbocatalogus
De sociale partners zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze arbocatalogus. De catalogus zal periodiek worden beoordeeld op actualiteit en compleetheid. De sociale partners kunnen de arboocatalogus ook tussentijds aanpassen als zij hier dringende redenen voor zien.

Reageren?
Heeft u suggesties, opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar: info@knb-keramiek.nl. Suggesties zijn zeer welkom!

randomness