Checklist Taak-risico-analyse

Checklist taak-risico analyse

1 Open elektriciteit
2 Speciale/nieuwe werkmethode
3 Brandveiligheid:
lassen, slijpen, statische elektriciteit, gutsen, branden
4 Machineveiligheid:
equipement met draaiende onderdelen; ontbreken van afscherming(en) bij lopende banden; ontbreken van hekwerk; obstakels in looppad; werken met een ladder in nauwe ruimte; onverwachte opstart mag niet bij wegvallen van energie (elektrisch, hydraulisch en pneumatisch) 
5 Werken aan hete delen:
stoom gassen onder druk; ongeïsoleerde leidingen of apparatuur
6 Hijswerkzaamheden:
hijsplan, combinatie met ander werk, omgevingsfactoren, grondconditie, overleg en communicatie
7

Werken op hoogte:
Steiger, ladder, beveiliging tegen vallen

8 Besloten ruimte
9 Invloed nabijgelegen installaties, andere activiteiten
10 Werken boven of onder elkaar:
communicatie, vluchtwegen
11 Vallen van voorwerpen:
onder-/bovenwerk; communicatie; los gereedschap, materieel; beperkt afzettingsgebied
12 Druksystemen
13 Uitglijden, vallen:
orde, netheid, gladde vloeren
14 Gassen, dampen, stof:
stof, vezels, CO, N2
15 Gassen onder druk
16 Geluid
17 Verlichting
18 Fysiek zwaar werk:
werkhouding; kou; hitte; ongunstige houding
19 Straling, lasers
20 Alleen werken
21 Tijdsdruk:
werktijden, ontbreken planning ongepland werk, improvisatie
22 Verkeer:
intern transport, invloed overig verkeer
23 Weer en klimaat:
wind, storm, sneeuw, onweer, regen, ijzel, extreem hoge of lage temperatuur, hoog water
24 Noodprocedures:
nooduitgang, vluchtwegen, hulpmiddelen, EHBO
25 Milieu:
emissies, afval, lekkages
randomness