01 Ergonomische inrichting

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type activiteit

  • inrichting en ontwerp, organisatorisch
  • algemene beheersmaatregelen

Beschrijving activiteit

Na inventarisatie knelpunten PvE opstellen voor verbetering van de inrichting zodat werkhoudingen verbeteren en logistiek gunstiger kan lopen.
Voorbeeld: gebukt of geknield werken op vloerniveau, verhogen van de werkvloer, mock-up situatie voor test/pilot maken.

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

  • vermindering van fysieke overbelasting
  • productieverhoging

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

  • passend bij de productie-eisen

Realisatie

  • afhankelijk van keuzes: middellange termijn

Kosten

  • variabel

 

Datum: 
27 april 2010