01 Herinrichting werkplek: optimalisatie van het werkproces

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: bron wegnemen

Beschrijving oplossing

Het werk wordt minder zwaar als de medewerker in een geoptimaliseerde werkomgeving werkt. Er kan meer werk worden verzet met minder fysieke belasting. Kostendaling en productiestijging.

Voorbeeld:
Bepaal door inventarisatie de knelpunten, zoals een te krappe doorgang voor een heftruck waardoor handmatige verplaatsing noodzakelijk is. Optimaliseer de plaats van onderdelen en de te nemen route. Verwijder obstakels. Zorg dat gebruik gemaakt kan worden van hulpmiddelen op de route.

Oplossing voor

Handelingen:

 • diverse werkprocessen en alle werkplekken.
 • niet optimale inzet van bestaande hulpmiddelen.

Knelpunten:

 • tillen, dragen
 • duwen, trekken
 • werkhouding, staand werk
 • repeterende handelingen
 • energetische belasting, lopen

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

 • Verminderde kans op gezondheidsklachten door overbelasting.
 • Lagere fysieke belasting van het lichaam door slimmere, ergonomische werkplek- en werkprocesinrichting.

Overig

 • Klachten voorkomen, lagere vermoeidheid, kosten reduceren, productiestijging, meer werkplezier, imagoverbetering.
 • Bevordering veilig en gezond werken.

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

Organisatie:

 • De organisatie (management en werkvloer) moet openstaan voor nieuwe ideeën en innovatie.

Omgeving:

 • Er moet ruimte zijn om bijvoorbeeld paden geschikt te maken voor karren door ze te verbreden.

Realisatie

 • Direct / korte termijn

Kosten

Aanschafkosten:

 • gering

Bijkomende kosten:

 • inhuur deskundigen
Datum: 
27 april 2010
randomness