01 Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en stimuleren vitaliteit

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type activiteit

  • preventief, informatief, organisatorisch
  • algemene beheersmaatregelen

Beschrijving activiteit

Het PMO wordt op verschillende onderdelen uitgevoerd.

  • Voor medewerkers in de productie wordt de vragenlijst fysieke belasting uitgezet.
  • Voor medewerkers die in de kantoorsituatie werken wordt een vragenlijst kantoor en een oogmeting geadviseerd.

Aan de hand van de benoemde klachten wordt een gesprek met de bedrijfsarts aanbevolen. Deze geeft individuele adviezen. Individuele gegevens worden alleen aan de medewerker zelf verstrekt.

Frequentie:

In het algemeen wordt het PMO aangeboden om de 4 à 5 jaar.

De gegevens worden anoniem op groepsniveau verwerkt.

Een vitaliteitsscan kan worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belastbaarheid van de medewerkers.

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

  • Vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten als een hulpmiddel voor het plan om risico’s te bestrijden.
  • Knelpunten inventariseren over groepsgegevens.
  • Individuele informatie geven over gezondheid en fysieke belasting aan werknemers zelf.

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

  • plan en uitvoer door arbodienst

Realisatie

  • in overleg met arbodienst (planning vanaf circa 14 dagen)

Kosten

  • inhuur deskundigen

 

Datum: 
27 april 2010