01 Samenwerking met collega’s, hulp inroepen van collega’s

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

  • organisatorisch
  • plaats arbeidshygiënische strategie: afschermen mens

Beschrijving oplossing

Door samen te werken wordt het werk per persoon lichter en het werk wordt beter verdeeld. Maximaal gewicht met twee personen is 46 kg.

Oplossing voor:

Handelingen:

  • tillen

Knelpunten:

  • tilgewicht

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

  • geen te grote gewichten (zoals 23 kg en meer) tillen door één persoon
  • voorkomen van gezondheidsklachten door fysieke overbelasting

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

  • Mensen moeten met twee personen zijn, maar dit is niet altijd het geval (lab/tasveld/productiebaan).
  • De werkruimte moet groot genoeg zijn.

Realisatie

  • direct

Kosten

  • geringe aanschafkosten

 

Datum: 
27 april 2010