01 Thermoregulerende kleding

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
PBM

Type oplossing

 • PBM
 • plaats arbeidshygiënische strategie: persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

De lichaamstemperatuur goed houden door verschillende soorten kleding voor werken in koude en in warme omstandigheden.

NB: overige oplossingen zijn: tochtsluis, flappen en dergelijke, zie 2.1.

Oplossing voor:

Handelingen:

 • fysiek zware handelingen - energetisch
 • werkzaamheden in de buitenlucht of in de oven

Knelpunten:

 • overmatige warmte of hitte
 • overmatige kou of tocht

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

 • verminderen van de kans op overbelasting door temperatuurverschillen, onderkoeling of oververhitting

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

 • kleding moet geschikt zijn voor de ondervonden temperaturen

Realisatie

 • direct, op korte termijn

Kosten

 • kosten van kledingsets (winter/zomervariant): variabel
 • bijkomende kosten: onderhoud en reiniging kledingsets

 

Datum: 
27 april 2010
randomness