01 Werkoverleg: agendapunt Arbo en fysieke belasting

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type activiteit

 • organisatorisch
 • algemene beheersmaatregelen

Beschrijving activiteit

Het standaard toevoegen van het agendapunt Arbo maakt het voor medewerkers mogelijk opvallende verbeterpunten of vragen te benoemen.

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

 • Door samen oplossingen te bedenken worden deze beter gedragen door de medewerkers en worden toekomstige knelpunten eerder herkend. Dit heeft een positief effect op de preventie van fysieke klachten.

Overige effecten:

 • ook gunstig ten aanzien van signalen over psychische belasting en werkdruk
 • bevorderen van communicatie en informatie
 • verbeteren van het functioneren van medewerkers
 • meer betrokkenheid en tevredenheid bij individuele medewerkers
 • prettiger en effici├źnter werken

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

Specificaties:

 • door open karakter werkoverleg is er tweerichtingsverkeer

Ergonomie:

 • fysieke belasting (arbo) als aandachtspunt aan bod laten komen

Organisatie:

 • periodiek plannen
 • vervolgacties naar aanleiding van afspraken of gesignaleerde knelpunten

Techniek:

 • mogelijk gesprekstraining in het voeren van een groepsgesprek voor de direct leidinggevende

Omgeving:

 • overlegruimte

Realisatie

 • korte termijn

Kosten

 • aanschafkosten: geen
 • bijkomende kosten: eventueel cursus gesprekstraining leidinggevenden

 

Datum: 
27 april 2010
randomness