02 Afschermen van lawaaiige werkplekken met geluidschermen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2: Beperken overdracht

Beschrijving oplossing

 • Het aanbrengen van een geluidscherm vormt een barrière tussen de geluidbron en de medewerker. Direct achter het scherm vormt zich een geluidschaduw. De grootte van deze schaduw is beperkt. Zij wordt beïnvloed door de toonhoogte van de geluidbron, de afmetingen van het scherm en de akoestische eigenschappen van de ruimte. 
 • Toepassing:
  • Werkplekken met belastende geluidsniveaus, grote productieruimten
  • Vaak in combinatie met geluidabsorberende voorzieningen, zie 2.3 Absorptie lawaai.

Oplossing voor

 • Het reduceren van de blootstelling aan geluid door het beperken van de overdracht van geluid.
 • Deze maatregel is zinvol als bronmaatregelen niet (geheel) mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben.
 • Met name geschikt rondom tijdelijke of semi-permanente werkplekken die geluid produceren.
 • Praktijkvoorbeeld geluidschermen: Naast elkaar staan meerdere pompen opgesteld. Één van de pompen is opgestelde reserve. Bij reparaties wordt het geluidniveau bij de te repareren pomp gereduceerd door aan weerszijden een geluidscherm te plaatsen.

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Bij de plaatsing van geluidschermen rekening houden met de bereikbaarheid van de werkplekken en de mogelijke sociale isolatie van de medewerker (veiligheid, welzijn)
 • Ruimtebeperking
 • Beoordeling brandveiligheid (zichtbaarheid vluchtwegen)

Implementatie

Invoeringstermijn / Kosten

 • Afhankelijk van uitvoering en omvang.
 • Kosten bij verbouwing of nieuwbouwsituatie lager dan in bestaande situaties.

Specifieke informatie

 

Datum: 
25 september 2009
randomness