02 Gehoorbeschermingsmiddelen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

 • Gehoorbeschermingsmiddelen worden pas toegepast als andere maatregelen binnen de arbeidshygiënische strategie (bronaanpak, beperken van de overdracht, afscherming en organisatorische oplossingen) onvoldoende bescherming bieden of redelijkerwijs niet mogelijk zijn.
 • Wanneer en hoe gehoorbescherming toepassen?
  • Dagdosis hoger dan 80 dB(A): werkgever stelt gehoorbescherming beschikbaar
  • Dagdosis hoger dan 85 dB(A): draagplicht gehoorbescherming
  • Een dagdosis hoger dan 87 dB(A) achter de gehoorbescherming is de grenswaarde. Onmiddellijk maatregelen nemen om tot beneden 87 dB(A) te komen.
 • Typen gehoorbeschermingsmiddelen
  • Schuimplastic rollen (éénmalig gebruik)
   • Demping: circa 10 – 25 dB(A)
   • Geschikt voor een dagdosis tot 90 dB(A)
  • Otoplastieken (semi-permanent)
   • Demping: circa 15 – 30 dB(A)
   • Geschikt voor een dagdosis tot 95 à 100 dB(A)
  • Oorkappen (kortdurend, frequent)
   • Demping: circa 15 – 30 dB(A)
   • Geschikt voor een dagdosis tot 95 à 100 dB(A)

NB: bij een dagdosis hoger dan 100 dB(A) dienen speciale zware oorkappen of maximaal dempende otoplastieken te worden geselecteerd. Het inschakelen van een specialist is dan noodzakelijk.

Oplossing voor:

 • Tijdelijke werkprocessen en werkzaamheden waarbij andere maatregelen niet mogelijk zijn

Overige aandachtspunten

Techniek /organisatie

 • Zorg voor voorlichting over de risico’s van schadelijk geluid en de eigenschappen en het gebruik van de gehoorschermingsmiddelen
 • Dempingsniveaus zijn afhankelijk van of de beschermingsmiddelen goed zijn ingebracht, passend zijn, goed zijn aangemeten en goed worden gedragen. Gehoorbeschermers moeten passen bij het werk en goed te combineren zijn met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de persoonlijke voorkeur van de drager is belangrijk.
 • Bij otoplastieken is periodieke controle door een deskundige op pasvorm en werking noodzakelijk

Implementatie

Invoeringstermijn

In nauw overleg met de leverancier de juiste gehoorbeschermingsmiddelen kiezen en letten op incidenteel of permanent gebruik, comfort, te behalen geluidsdemping enzovoort

Kosten (aanschaf, onderhoud, vervanging)

 • Prijspijl 2009
 • Schuimplastic rollen: per jaar circa € 60,- à € 90,-
 • Otoplastieken: per jaar circa € 50,- à € 80,- (periodieke controle)
 • Oorkappen: per jaar circa € 15,- à € 50,-

Specifieke informatie

Datum: 
25 september 2009
randomness