02 Markering en afbakening

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing 

Werkruimten, bedieningsplaatsen en arbeidsmiddelen waarbij sprake is van een overschrijding van de dagdosis geluidsblootstelling van 85 dB(A) (of van de geluidspiek van 140 Pa of 137 dB(C)) worden beschouwd als gehoorbeschermingszones en dienen als zodanig te worden aangeduid.

 • Bepaling verplichte gehoorbeschermingszones
  • Op basis van een actuele geluidsinventarisatie
  • Het instellen van zones gebeurt op basis van de persoonlijke geluiddoses van het personeel. In de praktijk is het gemakkelijker de zones in te delen op basis van het heersende geluidniveau: hoger dan 85 dB(A) of een piekniveau hoger dan 137 dB(C).
 • Verplichte gehoorbeschermingszones
  • Zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die beroepshalve of uit hoofde van hun functie deze werkplekken moeten betreden
  • Zijn alleen toegankelijk indien gehoorbeschermingsmiddelen worden gedragen
 • Markering of afbakening verplichte gehoorbeschermingszones
  • Door middel van genormaliseerde waarschuwingspictogrammen (gebodsbord: gehoorbescherming verplicht)
  • Goed zichtbaar aanbrengen bij werkplekken of bij de ingang van de werkruimten (borden, pictogrammen)
  • Mobiele lawaaibronnen (gereedschappen, voertuigen) voorzien van stickers
  • De wijze van afbakening kent geen specifieke eisen. Meestal wordt een gehoorbeschermingszone afgebakend door geel/zwarte lijnen op de vloer, muren of hekken (bouwplaatsen).

Oplossing voor: 

 • Bootstelling aan teveel lawaai, door het aanduiden van verplichte gehoorbeschermingszones

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • De onderwerpen gehoorbeschermingszones en gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen opnemen in het voorlichtingsprogramma (zie ook 5.1). Het voorlichtingsprogramma is wettelijk verplicht als er sprake is van schadelijk geluid.
 • In de voorlichting moeten ook de gebieden en situaties behandeld worden waar het dragen van gehoorbescherming aanbevolen wordt.

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Op korte termijn realiseerbaar

Kosten

 • Laag, komen periodiek terug: bijvoorbeeld opnieuw belijnen. 
   

 

Datum: 
25 september 2009