02 Plaatsen van lawaaiige werkzaamheden in een aparte hal

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Technisch/organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3: Afschermen van de mens en organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing 

Wanneer in één ruimte lawaaiig werk en minder lawaaiig werk naast elkaar voorkomen (bijvoorbeeld productie- en montagewerk in één ruimte) en wanneer geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende effect hebben, is het scheiden van deze werkzaamheden een effectieve maatregel.

 • Het plaatsen van lawaaiige werkzaamheden in een aparte werkruimte beperkt het aantal medewerkers dat aan schadelijk geluid is blootgesteld
 • Voorbeelden van activiteiten of machines in aparte ruimten:
  • Voorbewerking; mixers, molens
  • Zetmachines, persmachines
  • Nabewerken of afwerken van producten
  • Repareren van een gereed product
  • Compressoren

Oplossing voor:

 • Teveel mensen die zijn blootgesteld aan geluid. Effectieve maatregel om de geluidsblootstelling te reduceren door het aantal blootgestelde medewerkers te beperken.
 • Als bronmaatregelen en maatregelen om de overdracht van geluid te reduceren niet goed mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben, is dit een goede maatregel.

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • De maatregel grijpt in op het bedrijfsproces. Invoering vereist een gedegen voorbereiding en een goede implementatie.
 • De inrichting van de aparte werkruimte moet ook op overige arbo-risico’s worden beoordeeld

Implementatie

Invoeringstermijn / kosten

 • Afhankelijk van de situatie
 • Een verbouwings- of nieuwbouwsituatie is het meest geschikte moment
Datum: 
25 september 2009
randomness