02 Plannen van lawaaiige werkzaamheden

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiĆ«nische strategie: 3: Afschermen van de mens en organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

 • Het uitvoeren van geluidsbelastende werkzaamheden als er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld na werktijd of in een vakantieperiode. Het vermindert de geluidsproductie niet (dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd) maar wel het aantal werknemers dat is blootgesteld. Het is goed deze geluidsbelastende werkzaamheden te rouleren, zodat niet dezelfde groep werknemers steeds belast wordt (zie ook 3.3: roulatie werkzaamheden)
 • Geen oplossing voor wie het lawaaiig werk moeten doen. Deze mensen moeten zoveel mogelijk gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld:
  • een bedieningsruimte te maken
  • werk te mechaniseren
  • de afstand van lawaaibron tot mens te vergroten
 • Voorbeelden:
  • Reparatiewerkzaamheden aan ovenwagens

Oplossing voor:

 • Een te groot aantal medewerkers dat is blootgesteld aan geluid

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • De verplichting om geluidbestrijdende maatregelen te nemen blijft aanwezig
 • Vanuit de milieuvergunning worden eisen gesteld aan het geluidniveau na werktijd

Implementatie

Invoeringstermijn / kosten

 • Op korte termijn
Datum: 
25 september 2009