02 Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Geluid

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing 

Gehooronderzoek

 • Bij een dagdosis hoger dan 80 dB(A) moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen een gehooronderzoek te ondergaan. Deelname is vrijblijvend.
  Het doel is:
  • vroegtijdig signaleren van gehoorschade
  • hulpmiddel bij individuele voorlichting
  • beoordelen van de effectiviteit van de beheersmaatregelen
 • Frequentie gehooronderzoek
  De frequentie van het gehooronderzoek is afhankelijk van de dagdosis en de individuele gevoeligheid van de werknemer. Als richtlijn kan worden gehanteerd:
  • minder dan 80 dB(A): geen controle
  • 80 - 90 dB(A): eens per vier jaar
  • 90 - 95 dB(A): eens per twee jaar
  • meer dan 95 dB(A): ten minste eens per jaar
 • Soorten gehooronderzoek
  Het gehooronderzoek kan op twee manieren plaatsvinden:
  • Audiometrisch onderzoek
   Het audiometrisch onderzoek is gebaseerd op het vaststellen van de gehoordrempel. Via een koptelefoon wordt een aantal geluiden aangeboden met een variatie in frequentie en sterkte. De resultaten worden uitgewerkt in een grafiek: het audiogram. Het audiogram geeft aan of er sprake is van gehoorschade, in welk frequentiebereik de schade zich voordoet en of er schade is in één of in beide oren. Audiogrammen kunnen in de loop van de tijd onderling vergeleken worden. Het maken van een audiogram duurt circa 10 - 15 minuten.
  • De Oto Akoestische Emissiemeting
   Bij deze methode wordt een geluidsignaal in het oor gestuurd. De echo van dat signaal geeft informatie over het percentage beschadigde trilhaartjes bij welke frequentie. Het maken van een OAE duurt circa 10 - 15 minuten.

   Voorkeur voor onderzoeksmethode:
   Er is geen voorkeur voor één van beide methodes. Ze hebben beide voor- en nadelen.

 • Gehooronderzoek heeft als doel gehoorschade vroegtijdig op te sporen, voorlichting te geven (aan de hand van individuele onderzoeksresultaten) en groepsaudiogrammen te maken (bijvoorbeeld ter beoordeling van de effectiviteit van het schriftelijk geluidsbeheersplan)
 • De betrokken medewerker heeft het recht kennis te nemen van de resultaten van het gehooronderzoek dat hij heeft ondergaan (schriftelijk of mondeling). Bij voorkeur worden deze resultaten met de betrokken medewerker besproken.
 • Resultaten van het audiometrisch onderzoek moeten ten minste tien jaar worden bewaard.
 • Een PMO Gehoor bestaat naast een gehooronderzoek meestal uit een blootstellingsgerichte vragenlijst.

Oplossing voor:

 • Gehoorproblemen. PMO zorgt voor vroegtijdig signaleren van gehoorschade, is een hulpmiddel voor individuele voorlichting en helpt bij de beoordeling van de effectiviteit van het schriftelijk geluidsbeheersplan.

Overige aandachtspunten

Techniek

 • Onderzoeken kunnen zowel bij de arbodienst als op locatie (geluidsarme omgeving) worden uitgevoerd.
 • Uitvoering van het onderzoek kan pas plaatsvinden als er meer dan 0,5 uur geen blootstelling aan geluid is geweest.

Implementatie

Invoeringstermijn

 • In overleg met de arbodienst (planning vanaf circa 14 dagen).

Specifieke informatie

 

Datum: 
25 september 2009
randomness