02 Uitbesteden lawaaiige werkzaamheden

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing 

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1: Bron wegnemen

Beschrijving oplossing 

Door werkzaamheden uit te besteden aan een gespecialiseerde firma verdwijnt ook de geluidsbron. Hierdoor zal de totale blootstelling aan schadelijk geluid voor de eigen werknemers afnemen. Gespecialiseerde firma’s beschikken over de juiste apparatuur, hulpmiddelen en opleiding voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden

Mogelijk uit te besteden werkzaamheden zijn onder andere:

 • malen van harde grondstoffen zoals grind of chamotte
 • stralen, frezen, zagen bij bijvoorbeeld onderhoud ovenwagens

Wanneer de werkzaamheden op het eigen terrein worden uitbesteed vallen de werkzaamheden onder de zorgplicht van de opdrachtgever.
 

Oplossing voor

 • Het reduceren van de geluidsblootstelling van de eigen werknemers.

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Logistieke planning
 • Toename transportbewegingen, laden en lossen
 • Voorwaarde:
  • uitbesteding is technisch en logistiek haalbaar
  • aannemer voldoet aan de wettelijke normen en is in staat het geluid van de werkzaamheden effectief te reduceren

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Op korte termijn
 • Afhankelijk van uit te besteden werkzaamheden

Kosten

 • Afhankelijk van derden
 • Bij structurele uitbesteding van werkzaamheden geen beslag op investeringsruimte / afschrijvingskosten / minder geluidswerende maatregelen
   
Datum: 
25 september 2009
randomness