03 Inrichting acculaadplaats

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

 • Acculaadruimte in schone afgeschermde ruimte.
 • Voldoende ventilatie, wat voor kleine accu’s (< 10 KVAh) mag met natuurlijke ventilatie.
 • Explosieveilige elektriciteitsvoorzieningen toepassen (explosieveilige verlichting en schakelaars, wandcontactdozen tenminste 2 meter van accumulatoren plaatsen).
 • Markering aanbrengen voor brandrisico en aangeven dat open vuur en vonken verboden zijn.
 • Wanden en vloeren zodanig uitrusten dat ze bestand zijn tegen inwerking van accuzuur.
 • Aanbrengen oogdouche.
 • Per 150 m2 een schuim- of koolzuursneeuwblusser aanbrengen.
 • Bij grotere accu’s een mechanische ventilatie realiseren van:
  Q = 0,05 x N x Igas x Cn/100 (Q = ventilatie in m3/uur, N = aantal laadcellen, lgas= laadstroom, Cn = nominale capaciteit).
 • Instructie werknemers: sleutelbeleid, PBM (veiligheidsbril, handschoenen).

Specifieke informatie

 • Arbobesluit 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.
 • Arbobesluit 8.4 algemene vereisten veiligheids- en gezondheidsignalering.
 • NPR 3299-2003 Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen.

     
Gevaren door accu's   Vuur, open vlam en roken verboden

   
Aparte ruimte van voldoende omvang 
voor opladen. Units voldoende uit
elkaar
  Heffers en veegwagen tijdens 
belading

Datum: 
25 september 2009