03 Inrichting opslag gevaarlijke stoffen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

Regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen staan in PGS 15. Doorgaans eist de gemeente in de milieuvergunning dat de opslag voldoet aan deze eisen. De indeling van gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de internationale vervoerswetgeving (ADR).
Wanneer meer dan een werkvoorraad gevaarlijke stoffen opgeslagen wordt, zal een reeks bouwkundige en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te garanderen.

Richtlijn PGS 15 is van toepassing op onder meer de volgende typen stoffen:

 • spuitbussen en gasflessen; ADR Klasse 2
 • ontvlambare vloeistoffen; ADR Klasse 3
 • brandbare vaste stoffen; ADR Klasse 4.1, 4.2 en 4.3
 • oxiderende stoffen; ADR Klasse 5.1
 • giftige stoffen; ADR Klasse 6.1
 • bijtende stoffen; ADR Klasse 8
 • milieugevaarlijke stoffen; ADR Klasse 9
 • CMR-stoffen: carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen
 • gevaarlijke afvalstoffen

Gehanteerde ondergrenzen voor het toepassen van richtlijn PGS 15 (zowel kg als liters):

 • meeste categorieën: vanaf 50 liter
 • CMR-stoffen: vanaf 1 kg
 • stoffen in verpakkingsgroep I: vanaf 1 kg
 • klasse 3 verp.groep II (< 23 °C): vanaf 25 liter
 • gasflessen: vanaf 115 liter
 • klasse 8-stoffen: vanaf 250 liter
 • klasse 9-stoffen: vanaf 250 liter

Neem opslag van gevaarlijke stoffen op in een werkplek-inspectieplan

 

 
Opslag oliedrums op lekbakken en
in afgesloten gebied.
  Veiligheidsmarkeringen bij toegang
tot oliedrumopslag.

   
Milieukast met afzuiging voor opslag
kleine verpakkingen gevaarlijke stoffen.
Op de deur veiligheidssignalering
en inhoudsopgave stoffen
 

 

Specifieke informatie

 

Datum: 
25 september 2009