03 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden pas toegepast als andere maatregelen binnen de arbeidshygiënische strategie (veilig ontwerp, beveiligingsvoorzieningen, veiligheidssignalering en organisatorische oplossingen) onvoldoende bescherming bieden of redelijkerwijs niet mogelijk zijn.
Om de werknemer te beschermen staan de volgende middelen ter beschikking:

Beschermingsmiddel Risico’s

Hoofdbescherming 
Veiligheidshelm

Geraakt worden door vallende delen bij werken boven of onder elkaar, kraanbewegingen, slechte constructies, achtergebleven materialen op bordessen
Gehoorbescherming (zie oplossingenblad gehoorbeschermingsmiddelen) Blootstelling aan schadelijk geluid
Oog – en gezichtsbescherming  Geraakt worden door spatten of deeltjes bij verspanende werkzaamheden
Blootstelling aan straling bij lassen.
Adembescherming 
(zie oplossingenblad adembeschermingsmiddelen)
Blootstelling aan kwarts en stof
Handschoen Snijden of steken aan scherpe materialen
Blootstelling aan trillingen
Veiligheidschoenen
(waterdicht of waterafstotend, met stalen tussenzool)
Pletten of knellen van voeten 
Uitglijden, zwikken
(speciale) Werkkleding  Brand, lasspatten, spatten van gevaarlijke stoffen, snijden of steken aan scherpe materialen
Zichtbaarheidskleding Aanrijden op het buitenterrein (tasveld), in het donker of in de regen.
Valbeveiliging
(harnasgordels voor valbeveiliging moeten voorzien zijn van tenminste schouderbanden, beenbanden en een D-ring)
Vallen van hoogte

Overige aandachtspunten

Organisatie

 • instructie aan de werknemer over gebruik, inspectie, beheer en onderhoud van het middel 
 • toezicht op gebruik formaliseren

Implementatie

Invoeringstermijn

 • korte termijn

Specifieke informatie

 • Arbobesluit hoofdstuk 8.
 • Brochure ‘Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen’ ministerie van SZW, 2006 bestelcode: 410 of downloaden via internet. Informatie over onder andere verplichtingen van werkgever en werknemer en als een werknemer weigert beschermingsmiddelen te dragen.
 • http://Persoonlijkebeschermingsmiddelen.startpagina.nl
 • www.branchevereniging-avag.nl ArbeidsVeiligheid en ArbeidsGezondheid: de meeste leden van deze vereniging zijn leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • AI blad 49 – Persoonlijke beschermingsmiddelen; beleid opzetten en in stand houden (niet gratis).
 • Kluwers PBM gids, Kluwer, Alphen aan de Rijn (niet gratis).
 • Gids persoonlijke beschermingsmiddelen 2005, NEN Delft (niet gratis).
 • NEN-EN 361 Harnasgordel.
 • NEN-EN 471 Zichtbaarheidskleding.
 • NEN-EN 166 Oogbescherming - specificaties.
 • NEN-EN 345 Veiligheidsschoen.

 

Datum: 
25 september 2009
randomness