03 Taak-risicoanalyse bij onderhoud, reparatie en storingen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

Bij het uitvoeren van onderhouds- of storingswerkzaamheden vooraf een goede taak-risico-analyse (TRA) uitvoeren en de werknemer op de hoogte stellen van de risico’s en de beheersmaatregelen.
De analyse en instructie kan in uitgebreide vorm plaatsvinden bij groot onderhoud, maar ook in kleine vorm bij een kleine productieverstoring.

Methoden:

 • Taak-Risico-Analyse aan de hand van een checklist.
  Bij ieder belangrijk risico wordt een beheersmaatregel opgesteld om het risico te beheersen.
 • Minicheck ‘veilig werken’ door werknemers, onder andere:
  • Ken ik de werkinstructies?
  • Zijn werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen met mij besproken?
  • Ken ik de risico’s van de werkzaamheden?
  • Ken ik de afgesproken beheersmaatregelen?
  • Beschik ik over juist en gekeurd gereedschap?
  • Beschik ik over juiste PBM?
  • Is de werkomgeving zodanig in orde dat ik de werkzaamheden veilig kan uitvoeren?

Vorm:

 • Kort overleg aan een tafel.
 • Toolboxmeeting.

Voorbeelden van werksituaties voor een TRA:

 • het oplossen of repareren van een storing tijdens reguliere productietijd;
 • beladen van vrachtwagens;
 • schoonmaken van machines aan het eind van elke dag;
 • oveninzet: werkzaamheden in de oven;
 • toegang bedrijfsterrein tijdens hoog water;
 • afgraven kleiput.

Specifieke informatie

 • Arbowet artikel 5, arbobesluit artikel 3.15
 • Arbo Informatieblad 45 Risicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningsysteem, SdU, Den Haag (niet gratis)

 

 

 

Datum: 
25 september 2009
randomness