03 Veilig ontwerp en inrichting arbeidsplaats

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats in arbeidshygiënische strategie: bron wegnemen

Beschrijving oplossing

Bij het inrichten van een industriële werkomgeving wordt vooraf een goed programma van eisen opgesteld voor het voorziene gebruik. Hierbij wordt gekeken naar:

 • mens; taken van de medewerkers
 • uitrusting; benodigde apparatuur
 • omgeving; beschikbare ruimte
 • productstroom
 • organisatie van het werk

Overige aandachtspunten

 • Medewerkers worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting; zij ontvangen instructies bij wijzigingen in arbeidsplaats.
 • Invoeringstermijn; startbespreking vernieuwing.
 • Periodieke keuring en inspectie van voorzieningen door het opstellen van inspectieplannen voor de werkplek. Selecteer inspectie-items voor periodieke inspectie uit bijvoorbeeld.
 • Checklist voorbeeld aandachtspunten verbouw en nieuwbouw


  

Verandering overpakstation in overleg met medewerkers om handelingen te vereenvoudigen. Door het plaatsen van extra band werden handelingen deels overgenomen door een robot en minder zwaar

Specifieke informatie

 • Arbobesluit artikel 3.2 Algemene vereisten en 3.3 Stabiliteit en stevigheid.
 • Arbo-informatieblad AI-14, Bedrijfsruimten: inrichtng; transport en opslag. Sdu Den Haag (niet gratis).

Fasen verbouw- en nieuwbouwproces

 

Datum: 
25 september 2009
randomness