03 Werken bij kleidepot

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

Er zijn twee typen kleidepot.

 1. Kleidepot onder het maaiveld.
  De klei wordt aangevoerd met een vrachtwagen en gestort in een put onder het maaiveld. Na menging van kleisoorten wordt vanuit de put afgegraven met een mobiele rupskraan of graafmachine. De klei wordt met een vrachtwagen afgevoerd. Hierbij is er gevaar voor inzakken van een onstabiele ondergrond.
 2. Kleidepot op betonvloer op maaiveldhoogte.
  Met een shovel worden hopen klei gevormd. Na menging van kleisoorten wordt met een shovel de klei afgegraven. Aan- en afvoer gebeurt met vrachtwagens. Hierbij is er instortgevaar doordat een steile afgegraven kleiwand plotseling kan instorten.

Maatregelen

Kleidepot onder het maaiveld

 • Zorg voor een stabiele ondergrond door opbouw van het kleidepot tijdens droog weer (idealiter).
 • Maak gebruik van rijplaten om het gewicht van vervoersmiddelen te verdelen.

Kleidepot op maaiveldhoogte

 • Onderzoek het toepassen van de (ingehuurde) graafmachine die al aanwezig is voor de opbouw van het kleidepot.
 • Werkinstructie voor afgraven van het kleidepot: zoveel mogelijk voorkomen van steile kleiwanden.
 • Werkinstructie: gecontroleerd laten instorten van de steile wanden en hopen.

Algemeen

 • Het kleidepot is afgezet en verboden voor derden.
 • De chauffeur blijft tijdens laden van de vrachtwagen in de cabine.
 • Medewerkers op de shovel en in de kraan voorzien van communicatiemiddelen voor directe communicatie.
 • Procedure voor het voorzien en gebruik van PBM, met name veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, handschoenen en goed isolerende werkkleding en werkjassen met reflecterende strips.
 • Shovels zijn voorzien van signaleringsystemen om aanrijding te voorkomen zoals bijvoorbeeld: zwaailicht, akoestische signalen, tv-camera, sensoren, infraroodbeveiliging met blokkeringsysteem.
 • Bewegende delen van de kraan of shovel zijn met zwart–gele markeringen aangegeven; bijvoorbeeld de achterzijde van de graafmachine markeren met zwart-gele strepen of een opvallende kleur.
 • Jaarlijkse keuring van de mobiele kraan en hijsgereedschappen en dagelijkse visuele controle van de hijsgereedschappen. Kraanboek aanwezig. 

 

 
Kleidepot onder maaiveld  

 
Kleidepot boven maaiveld   Afgraven boven maaiveld:
geen instortgevaar

 
Rijplaten om gewicht vervoersmiddel
te verdelen
  Rijplaten om gewicht vervoersmiddel 
te verdelen

 

Specifieke informatie

 • Arbobesluit 3.2, 3.3 en 3.14.
 • AI 17 hijs- en hefmiddelen (niet gratis).
 • Abomafoon 3.16 veiligheidsignaleringen grondverzetmachines (niet gratis).

 

Datum: 
25 september 2009
randomness