04 Aanwijzen deskundige medewerker

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

De belangrijkste voorwaarde voor het veilig bedienen en in goede staat houden van arbeidsmiddelen is deskundig personeel. Dit kan gewaarborgd blijven door het vastleggen van de eisen aan medewerkers en de bevoegdheden van de medewerkers.
Er moet aangetoond zijn dat een werknemer voldoende geïnstrueerd of opgeleid is voor de bediening van (gevaarlijke) arbeidsmiddelen. Meestal mag men met een eigen bedrijfsopleiding volstaan. Het uitbesteden aan erkende opleiders verdient aanbeveling.

Hijskranen, torenkranen en mobiele kranen boven een bepaald tonnage (>10 ton) vragen om een wettelijk voorgeschreven persoonscertificaat.

Instructie is verplicht voor onder andere:

 • besturen van heftrucks
 • bedienen van machines, portaalkranen en overslagkranen
 • inspectie van (hijs)middelen
 • elektrotechnische werkzaamheden (zie oplossingenblad 5.3 elektrische veiligheid)

Overige aandachtspunten

Organisatie

 • Vastleggen van opleidingseisen aan de medewerkers per functie of taak
 • Vastleggen van de gevolgde opleiding per werknemer

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Korte termijn

Kosten

 • extra (vak)opleiding
 • werktijd nodig voor het opstellen van de bevoegdheden en de aanwijsformulieren

Specifieke informatie

 • Arbobesluit 7.6 Deskundige werknemers
 • Arboregeling 7.6 en 7.7 Certificering machinisten hijskranen en funderingsmachines
 • www.tcvt.nl website Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport met certificatieschema’s voor persoonscertificatie en keuringen van machines en werktuigen.

 

Datum: 
25 september 2009
randomness