04 Opleiding, voorlichting en instructie machineveiligheid

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Voorlichting en instructie
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: algemene beheersmaatregelen

Beschrijving oplossing

Veiligheidstraining die aansluit bij taaktoewijzing, gekoppeld aan een opleidingsplan per functie:

Functie Opleiding, instructie
Inkoop CE-markering
Aansprakelijkheid
Leidinggevenden Basisveiligheid
CE-markering
Risicobeoordeling arbeidsmiddelen
Toezicht op veilig werken
Operator, bediener Basisveiligheid
Veilig werken met arbeidsmiddelen
Heftruck rijden 
Kraan bedienen 
Melden van gevaarlijke situaties
Onderhoudsmonteur Basisveiligheid
Veilig werken met arbeidsmiddelen
Elektrotechnische werkzaamheden
Keuren van arbeidsmiddelen
Melden van gevaarlijke situaties
Engineering CE-markering
Risicobeoordeling arbeidsmiddelen
Schrijven van een gebruikershandleiding

 

Onderwerpen voorlichting ‘Veilig werken met arbeidsmiddelen’

Taakgerichte instructie, zoals bijvoorbeeld:

 • aard van de risico’s bij werken met arbeidsmiddelen;
 • resultaten van de risico-inventarisatie arbeidsmiddelen op de eigen werkplek;
 • maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken, zoals onder andere:
  • arbeidsmiddelen uitsluitend gebruiken voor het doel, op de manier en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en beschermd;
  • beveiligingen toepassen en NIET weghalen of overbruggen;
  • machines met een tweehandenbediening niet door meer dan één persoon laten bedienen;
  • gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer instructie geven

 • Wanneer de medewerker voor de eerste keer de werkzaamheden gaat verrichten. Taken veilig uitvoeren en ongevallen voorkomen.
 • Vervolgens zo vaak als noodzakelijk: bij gewijzigde werkmethoden of als blijkt dat medewerkers na verloop van tijd de instructies en maatregelen niet voldoende opvolgen.

Hoe instructie geven

Een combinatie van mondelinge én schriftelijke én praktijkvoorlichting:

 • on-the-job, tijdens werkoverleg, via een toolbox;
 • vastleggen van de inhoud in instructiemateriaal, instructievideo, hand-outs van voorlichting of werkinstructies bij de werkplek.

Checklist instructie veilig werken met arbeidsmiddelen voor medewerkers

 • Heeft u instructie gekregen over de bediening van het arbeidsmiddel of de machine?
 • Kent u de gevaren van het arbeidsmiddel waarmee u werkt?
 • Kent u de beveiligingen van het arbeidsmiddel waarmee u werkt?
 • Weet u waar de noodstop van het arbeidsmiddel zit?
 • Weet u wat u moet doen als u een beschadiging of gevaarlijke situatie ziet?
 • Hoe weet u wanneer het arbeidsmiddel opnieuw gekeurd of gecontroleerd moet worden?

Overige aandachtspunten

Organisatie

 • Vastleggen van de gegeven voorlichting: presentielijst bijhouden.
 • Toezicht op de gegeven voorlichting en instructie formaliseren.
 • Tijdens een voorlichting of instructie komen ook altijd belemmerende factoren en beperkingen naar boven. Medewerkers kunnen aangeven waarom het moeilijk is het gedrag te veranderen. Door optimaal gebruik te maken van deze informatie kan een continu verbeteringsproces in gang worden gezet.

Implementatie

Invoeringstermijn

 • korte termijn

Kosten

 • werktijd medewerker en tijd voor instructeur of voorlichter

Specifieke informatie

 • Arbowet artikel 8 , Arbobesluit 7.11a.
 • Algemeen voorlichtingsmateriaal beschikbaar op internet, onder andere www.arboportaal.nl, www.szw.nl, www.arbeidsinspectie.nl.
 • www.napofilm.net/nl/napos-films Europese voorlichtingsfilmpjes op basis van computeranimaties in woordloze taal van circa 1 minuut. De filmpjes reiken concrete oplossingen aan en/of roepen vragen of discussie op over diverse veiligheidsthema’s op de werkvloer.
 • www.bouwbox.nl Korte, praktijkgerichte films over veiligheid, gezondheid en milieu, productverwerking en werkmethodieken. De films zijn geschikt om in te zetten tijdens een werkoverleg of toolboxmeeting.

 

Datum: 
25 september 2009
randomness