04 Periodiek onderhoud

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

In een preventief onderhoudssysteem kan worden bijgehouden of de arbeidsmiddelen in een veilige staat kunnen worden vrijgegeven voor gebruik.
Ongeplande onderhoudshandelingen vinden vaak onder tijdsdruk plaats. De voorbereiding is dan beperkt en de kans op ongevallen groter.

Het onderhoudsboek dat bij een arbeidsmiddel hoort moet goed worden bijgehouden. Het onderhoudsboek bestaat uit onder meer:

 • CE-verklaring of EU-verklaring van overeenstemming
 • gebruikersaanwijzing van de leverancier (service- en onderhoudsvoorschriften)
 • onderhoudsschema’s (voor onderhoudsmonteur)
 • aankooplijst en afnamelijst (voor inkoper, beheerder)
 • keuringsformulieren (voor keurmeester)

Daarnaast kunnen in een onderhoudsboek de afwijkingen worden opgenomen uit:

 • inspectielijsten (voor monteur, inspecteur)
 • controlelijsten (voor gebruikers)

In een onderhoudsschema is bijvoorbeeld opgenomen:

 • naam en kenmerk arbeidsmiddel
 • (onderhouds)taak
 • frequentie taak
 • stilstandtijd machine
 • benodigdheden
 • overige aandachtspunten, bijvoorbeeld hoe veiligstellen voor onderhoud

Overige aandachtspunten

Organisatie

 • Stel procedures op voor het veilig werken aan arbeidsmiddelen: het in bedrijf stellen, bedienen, reinigen, uitzetten, omstellen, instellen, noodstopprocedures, onderhoud, reparatie.
 • Combineer het onderhoudsprogramma met het keurings- en inspectieprogramma.
 • De beschikbaarheid van arbeidsmiddelen is een aandachtspunt bij de planning van onderhoud.
 • Voorafgaand aan het onderhoud moeten risico’s en beheersmaatregelen bekend zijn, zoals bijvoorbeeld spanningloos werken of werken op een veilige plaats, zie verder Inrichting arbeidsplaatsen – 3. Taak-risico-analyse bij onderhoud, reparatie, storingen

Implementatie

Invoeringstermijn en kosten

 • Periodiek onderhoud heeft economische voordelen, zoals het verlengen van de levensduur van de arbeidsmiddelen en het voorkomen van kosten van een ongeplande productiestilstand door uitval van een machine.

Specifieke informatie

 • Arbobesluit artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen.
 • Gebruikershandleiding van de leverancier van het arbeidsmiddel.
 • http://www.arbouw.nl/werkgever/tools/handboek-arbeidsmiddelen/ Hulpmiddel waarmee de werkgever de keuringen voor de meeste arbeidsmiddelen door eigen werknemers kan laten uitvoeren. Naast inspectielijsten (keuringslijsten) bevat het Handboek lijsten met aandachtspunten bij de aanschaf, afname en controlelijsten voor veilig gebruik.

 

Datum: 
25 september 2009
randomness