04 Risico beoordelen arbeidsmiddelen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Onderzoek
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: algemene beheersmaatregelen

Beschrijving oplossing

 • Uitvoeren van een nadere risico-inventarisatie en –evaluatie om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken.

Stappenplan:

Stap 1. Vaststellen van de scope van de beoordeling:

 • bepaal de ruimtelijke grenzen; welke onderdelen van de installatie worden meegenomen in de beoordeling;
 • bepaal de tijdsgrenzen; welke verschillende fasen van levensduur;
 • activiteiten: productie, reinigen, onderhoud, reparatie, omstellen, storingen.

Stap 2. Vaststellen van de gevarenlijst van de machine. Een hulpmiddel hierbij is een uitgebreide lijst met gevaarsbronnen en mogelijke consequenties uit ISO 14121-1:2007.

Stap 3. Bepalen van het risiconiveau voor ieder geïdentificeerd gevaar. De meest gebruikte methoden zijn Risicograaf en een methode gebaseerd op Fine, Kinney en Witruth. Het risiconiveau wordt in deze methoden bepaald door:

 • gevolgen (ernst) van een letsel
 • blootstelling aan het risico (duur en frequentie)
 • waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis optreedt
 • gevaarsafwending: technische en menselijke mogelijkheden om een gevaar te vermijden of te beperken.

Stap 4. Bepalen of het gewenste niveau van risicoreductie is bereikt. Het risiconiveau is dan tenminste in overeenstemming met de wettelijke eisen en de stand der techniek is zoveel mogelijk meegenomen.

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

 • De risicobeoordeling houdt in principe rekening met risico’s tijdens alle bouw- en gebruiksfasen van de machine. Dit zijn: ontwerp - bouw – transport – opbouw - in bedrijf stellen – productie – onderhoud – reparatie – demontage.
 • Het beoordelen van risico’s van machines en arbeidsmiddelen vereist de nodige deskundigheid en wordt in samenwerking met een externe deskundige uitgevoerd.

Implementatie

Invoeringstermijn

 • korte termijn
 • afhankelijk van het aantal machines en arbeidsmiddelen
 • kosten: werktijd medewerkers en tijd voor een externe deskundige

Specifieke informatie

 • Arbowet artikel 5, Arbobesluit artikel 7.3.
 • NEN-EN-ISO 14121-1: 2007 en. Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 1: Principes (voorheen NEN-EN 1050).
 • NPR-ISO/TR 14121-2:2008 en. Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden.

 

Datum: 
25 september 2009