04 Toezicht houden

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

  • Organisatorisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: overig

Beschrijving oplossing

Veilig werken vereist deskundig preventief toezicht. Toezichthouders moeten er tijdens de werkzaamheden op letten dat de medewerkers volgens de regels en afgesproken werkwijzen werken, om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Het preventief toezicht bestaat uit:

  • dagelijks toezicht houden op het juiste gebruik van machines, werktuigen, gereedschappen en andere hulpmiddelen; ook toezicht op de werkmethode;
  • toezicht houden op de naleving van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften;
  • direct corrigeren van een geconstateerde afwijking;
  • geconstateerde afwijkingen buiten de eigen invloedsfeer melden aan de verantwoordelijke medewerker van het bedrijf, bijvoorbeeld de leidinggevende.

Overige aandachtspunten

Organisatie

  • Vastleggen van toezichthoudende taken in de functieomschrijving van de toezichthouder.

Implementatie

Invoeringstermijn

  • korte termijn

Kosten

  • werktijd

Specifieke informatie

  • Arbowet artikel 3 Arbobeleid, 8 Voorlichting en onderrricht

 

Datum: 
25 september 2009
randomness