04 Veiligheidsignalering op het arbeidsmiddel

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: organisatorische maatregel

Beschrijving oplossing

Uit de risicobeoordeling blijkt voor welke (rest)risico’s de gebruiker gewaarschuwd moet worden. Dit kan in de vorm van waarschuwingsvoorzieningen of –pictogrammen of markeringen die laten zien dat het middel gekeurd is.

1. Signalerings- en waarschuwingsvoorzieningen

Een gebruiker kan actief gewaarschuwd worden door een akoestisch signaal of lichtsignaal. Als een machine zo groot is dat er geen overzicht over de machine is vanaf de bedienplek, dan is een opstartsignaal en een alarminstallatie met signalering op de machine verplicht. Daarnaast kan ook de (kleur)codering van bedieningselementen het veilig gebruik van een installatie ondersteunen.

 • Gebruik voor een start-/aanknop bijvoorkeur wit 
 • Gebruik voor een stop-/uitknop bijvoorkeur zwart 
 • Gebruik rood in noodsituaties, bijvoorbeeld de noodstop 
 • Gebruik geel als waarschuwing in afwijkende situaties 
 • Gebruik groen voor veilig, normaal bedrijf 
 • Gebruik blauw als gebod in een verplichte handeling

2. Veiligheidspictogrammen 

De veiligheidspictogrammen moeten duidelijk zichtbaar zijn in het werkgebied. De vorm en kleur van de pictogrammen geven aan of er sprake is van een waarschuwing, verbod of gebod. De pictogrammen worden gecombineerd met extra teksten of tekens als het pictogram alleen onvoldoende informatie biedt.

 

        

Waarschuwingsborden

    

Verbodsborden

      

Gebodsborden

"Raadpleeg gebruiksaanwijzing"


3. Markeringen

Afhankelijk van de soort machine zijn alle noodzakelijke aanwijzingen voor een veilig gebruik hierop aangewezen, zoals bijvoorbeeld maximale snelheden, gewicht, of iets onder spanning staat, isolatieklasse, veiligheidscategorie (voor veiligheidscomponenten zoals lichtscherm of veiligheids-plc).
Termen voor een veiligheidsvoorschrift op een machine zijn:

 • Tip: adviezen om taken gemakkelijker uit te voeren
 • Let op: attendering op mogelijke problemen
 • Voorzichtig: machine kan beschadigen
 • Waarschuwing voor gevaar, levensgevaar

Daarnaast zijn machines, hijs- en hefmiddelen, elektrische apparaten en veiligheidscomponenten gemarkeerd met een typeplaatje met daarop onder meer:

 • Fabrikant
 • CE-markering
 • Bouwjaar
 • Serie- of typeaanduiding
 • Maximale werkbelasting

Om aan te geven dat een inspectie of keuring is uitgevoerd is het merken van het arbeidsmiddel een mogelijkheid. Dit kan met een sticker, verf of bandje in de jaarkleur.

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

 • Wanneer een machines veel waarschuwingsborden en stickers heeft is dit niet bevorderlijk voor de informatie-overdracht. Bovendien lijkt het in dat geval op een onvoldoende veilig ontwerp met onvoldoende beveiligingen
 • Aandachtspunt: kleurenblind bedieningspersoneel

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Korte termijn

Specifieke informatie

 • Arbeidsomstandighedenregeling hoofdstuk 8 Veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XVII bij artikel 8.10 Soorten borden.

 

Datum: 
25 september 2009
randomness