04 Werkinstructies

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Veilig werken met arbeidsmiddelen door het ter beschikking stellen van instructies aan de gebruiker.
Stel instructies op voor het in bedrijf stellen, bedienen, reinigen, uitzetten, omstellen, instellen, noodstopprocedures, onderhoud en reparatie.

Eisen aan de werkinstructies:

 • duidelijke, begrijpelijke taal
 • aanwezig bij het arbeidsmiddel

Bronnen voor de instructies zijn:

 • de gebruikershandleiding van de leverancier van het arbeidsmiddel
 • technische normeringen (EN/ISO/TR) voor het opstellen van controlelijsten of onderhoudsschema’s voor specifieke machines

Voorbeelden:

 • visuele werkinstructie op de machine
 • werkinstructie in zakformaat
 • eenpuntslessen
 • checklist dagelijkse werkzaamheden

  

Visuele werkinstructie bij machines.


Overige aandachtspunten

Organisatie

De aanwezigheid van een werkinstructie of gebruiksaanwijzing is niet voldoende. De werknemers moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van de inhoud. Daarom is dikwijls een aanvullende uitgebreidere mondelinge instructie of training nodig.
Stel voor onderhoudswerkzaamheden aparte onderhoudsinstructies op (zie oplossingenblad 1.3).

Implementatie

Invoeringstermijn

 • korte termijn

Kosten

 • werktijd nodig voor het opstellen van de instructie

Specifieke informatie

 • Arbowet artikel 8 Voorlichting en onderricht
 • Arbobesluit 7.11a Voorlichting

 

Datum: 
25 september 2009