04 Werkvergunning

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Voorkomen van gevaarlijke situaties door het vastleggen van afspraken over veiligheidsvoorzieningen bij het uitbesteden van werkzaamheden aan derden.
Als aan de eisen in de vergunning is voldaan, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De uitvoerende kan dan de werkzaamheden veilig uitvoeren en de medewerkers in de omgeving worden niet in gevaar gebracht.

Voorbeelden van werkzaamheden waarbij een werkvergunning het veilig werken aan arbeidsmiddelen bevordert zijn: werken aan productielijnen, werken in besloten ruimten, werken aan E-installaties, werken op hoogten, speciale hijswerkzaamheden en brandgevaarlijke werkzaamheden.

Voorbeelden van taken in een procedure werkvergunning.

 1. De werkvergunningverlener (bijvoorbeeld de beheerder van een installatie of een werkgebied) bepaalt de veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden en schrijft de vergunning uit.
  Hij zorgt ervoor dat zijn deel van de afgesproken veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd door zijn bedrijf. In ieder geval is dat zorgen voor een veilige werkplek.
 2. De uitvoerder zorgt ervoor dat zijn deel van de afgesproken veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd. Dit is in ieder geval het zorgen voor veilig uitvoeren van de werkzaamheden.
 3. De werkvergunningverlener houdt toezicht op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.
 4. De uitvoerder meldt zich af na uitvoeren van werkzaamheden.
 5. De werkvergunningverlener controleert of het werk correct is opgeleverd.

Overige aandachtspunten

Organisatie

Implementatie

Invoeringstermijn

 • korte termijn

Kosten

 • werktijd van vergunningverlener en uitvoerder voor het opstellen van afspraken over de veiligheidsvoorzieningen

Specifieke informatie

 • Arbowet artikel 3 Arbobeleid
 • Arbo Informatieblad 45 Risicobeheersing: taakrisicoanalyse, persoonlijke risicoanalyse, werkvergunningsysteem

Voorbeeld werkvergunningformulier

 

Datum: 
25 september 2009
randomness