05 Ademhalingbescherming

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing 

Adembescherming

Werknemers gebruiken een persoonlijk ademhalingsbeschermingsmiddel bij stofvormende taken. Voor bescherming tegen kwartsstof is een P3-filter gewenst. Het persoonlijk beschermingsmiddel is er in verschillende uitvoeringen. De mate van bescherming verschilt per uitvoering. De belangrijkste factor die de bescherming bepaalt is de manier waarop de aansluiting op het gezicht kan worden geborgd. Daarnaast is het filtermateriaal van belang. P3-filtermateriaal laat minder dan 0,1% van het kwartsstof door.
De uitvoeringen met aanbevolen beschermingfactoren (APF) zijn:

 • onderhoudsvrij stofmasker P3                           (beschermingsfactor: 20)
 • halfgelaatsmasker met verwisselbaar filter P3    (beschermingsfactor: 20)
 • volgelaatsmasker met verwisselbaar filter P3     (beschermingsfactor: 40)
 • kap met aangedreven gefilterde lucht  P3          (beschermingsfactor: 40)
 • kap met perslucht of aangevoerde lucht         (beschermingsfactor: 200)

Werkkleding

Werknemers dragen beschermende kleding bij taken waarbij stof vrijkomt. De werkkleding mag niet met perslucht worden schoongemaakt. Bij voorkeur is de kleding van glad materiaal waarop geen stof achterblijft. De werkkleding moet gescheiden van schone kleding opgeborgen worden. De werknemer mag de kleding niet mee naar huis nemen. De werkgever zorgt voor de reiniging.

Oplossing voor: 

 • Inademen van respirabel kwarts. Geeft individuele bescherming. Toe te passen als de andere maatregelen (niveau 1 tot en met 3) onvoldoende blijken te helpen.

Overige aandachtspunten

Techniek

 • Het belangrijkste aandachtspunt bij toepassing van adembescherming is de lekkage door een slechte aansluiting van het masker op het gezicht. Bij juist gebruik bedraagt de lekkage via de randen circa 2% voor het onderhoudsvrije stofmasker, het halfgelaatsmasker en de kap met aangedreven gefilterde lucht. Voor het volgelaatsmasker bedraagt deze lekkage circa 0,1%.
  Vooral bij werknemers met een snor en/of (stoppel)baard vermindert de efficiëntie van het masker door een slechtere aansluiting op het gezicht. Dit effect is minder bij de kap met aangedreven gefilterde lucht.
 • Naast de prestatie van het masker spelen ook het comfort en de aansluiting bij andere beschermingsmiddelen (bril, helm) een grote rol in de keuze voor een masker. Bij zware werkzaamheden onder warme, benauwde omstandigheden, bijvoorbeeld het verwijderen van verhard materiaal in besloten ruimten, is de kap met aangedreven gefilterde lucht in het algemeen comfortabeler dan een masker. Een oplossing voor zwaar werk is luchttoevoer waarbij de hoeveelheid toegevoerde lucht wordt afgestemd op het luchtverbruik van de gebruiker.

Organisatie

 • Eerst uittesten van de gekozen middelen in de praktijk, daarna pas verplicht voorschrijven
 • Opstellen van werknemersinstructies voor:
  • de keuze van het beschermingsmiddel: op basis van risico’s en type werkzaamheden
  • het gebruik: hoe opzetten, hoe controleren op lekkage (bijvoorbeeld met een nevel van suikerachtige oplossing in de lucht: als de drager dit proeft, dan is er een lek aanwezig), wanneer vervangen
  • onderhoud (inspectie, schoon opbergen)
 • Gebruik op de werkplaats pictogrammen om uit te leggen waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist is.

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Korte termijn.

Specifieke informatie

 • SDA taakblad 1.15
 • http://Persoonlijkebeschermingsmiddelen.startpagina.nl
 • www.branchevereniging-avag.nl ArbeidsVeiligheid en ArbeidsGezondheid: meeste leden PBM leveranciers
 • AI blad 49 – Persoonlijke beschermingsmiddelen beleid opzetten en in stand houden
 • Kluwers PBM gids, Kluwer, Alphen aan de Rijn
 • Gids persoonlijke beschermingsmiddelen 2005, NEN Delft
 • Instructiefilm voor opzetten onderhoudsvrije stofmaskers op website leverancier 3M
Datum: 
25 september 2009