05 Afschermen van de bron

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2: Beperken overdracht

Beschrijving oplossing 

Door de bron af te schermen van de omgeving wordt verspreiding van stof tegengegaan.
Voorbeelden zijn:

 • Opslag van grondstoffen in een gesloten ruimte, tussen wanden en eventueel met een (deel)overkapping
 • Afdichten van laad- en lospunten van transportbanden
 • Afschermen van transportbanden die gemakkelijk verwaaibare stoffen vervoeren
 • Aanbrengen van gordijnen of optrekbare verticale stortkokers om het vallend materiaal af te schermen van de wind
 • Afschermen van ruimten waar stoffige activiteiten plaatsvinden; door muren of kunststof flappen
 • Plaatsen van windschermen
 • Afdekken van de stofbron met folie of ander afdekmateriaal; afdekken van de ondergrond op de werkplek voordat onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden

Oplossing voor: 

 • Het opslaan van relatief kleine hoeveelheden bulkmateriaal
 • De opslag van stuifgevoelig materiaal
 • De opslag conditioneringsgevoelig materiaal

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Bij de plaatsing van schermen rekening houden met de bereikbaarheid van de werkplekken 
 • Afscherming geeft ruimtebeperking
 • Beoordeling van de brandveiligheid (zichtbaarheid vluchtwegen)

Implementatie

Invoeringstermijn / Kosten

 • Afhankelijk van uitvoering en omvang

Specifieke informatie

 • SDA taakblad 2.1.8 Algemene buitenopslag
   

 

Datum: 
25 september 2009