05 Alternatieve werkmethoden

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1: Bron wegnemen

Beschrijving oplossing 

Alternatieve werkmethoden waarbij geen of minder respirabel kwartsstof in de omgeving van de werkplek terecht komt zijn:

 • Aanvoeren in de slurry
 • Lossen in silo’s
 • Binnen lossen; inpandig opslaan
 • Doseren vanuit silo’s, gesloten systemen
 • Hakken in plaats van slijpen

Oplossing voor: 

 • Stofproductie. Deze wordt gereduceerd door het toepassen van alternatieve werkmethoden
 • Toepassing bij aanschaf of vervanging van arbeidsmiddelen

Beoogde effecten

Effect arbo / ergonomie

 • Deze aanpak van de bron biedt naast stofreductie vaak ook reductie van geluid en/of trillingen 
 • Het streven is de stofbron zodanig te reduceren dat verdere maatregelen achterwege kunnen blijven

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie 

Stand der techniek

 • Bij vervanging van machines is de stand van de techniek in stofbestrijding maatgevend. Dit wil zeggen dat de dan gangbare maatregelen moeten worden genomen.
 • Voor diverse werkprocessen is de stand der techniek opgenomen in de SDA-gids goede praktijken (zie ook 1.4)
 • Verbouwing, nieuwbouw of de aanschaf van nieuwe machines bieden de beste mogelijkheden om een te hoge stofbelasting op de arbeidsplaats op een aanvaardbaar niveau te brengen

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Bij aanschaf of vervanging van arbeidsmiddelen

Specifieke informatie

 • SDA gids goede praktijken www.nepsi.eu b.v.
  • SDA taakblad 2.1.2 Ontwerp van gebouwen
  • SDA taakblad 2.1.7 Algemene binnenopslag
Datum: 
25 september 2009
randomness