05 Bronafzuiging bij machines en apparaten

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2: Beperken overdracht

Beschrijving oplossing 

Lokale afzuigsystemen verzamelen de verontreinigde lucht, isoleren de werknemer van de verontreinigde lucht en reinigen de lucht. Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • afzuigkap om de verontreinigde lucht af te vangen
  • leidingwerk om de verontreinigde lucht weg te voeren van de bron
  • stofafscheidingsgedeelte om de lucht te zuiveren
  • ventilator van het juiste type en met de juiste omvang om voldoende afzuiging bij de afzuigkap te creëren
  • luchtafvoer van de gereinigde lucht

Het beste is om voor bedrijfsspecifieke stofproblemen in overleg met een gekwalificeerde, gerenommeerde firma een afzuiging te ontwerpen. 

Oplossing voor:

  • Stofvorming bij stationaire bronnen zoals overstortpunten of bij borstelen en slijpen.

Overige aandachtspunten

Techniek 

Aandachtspunten bij ontwerp en aanschaf van stofafzuiging:

  • inbreng van werknemers bij de selectie van apparatuur
  • een goede karakterisering van de te verwijderen stofvormige verontreiniging
  • eisen ten aanzien van het vangstrendement
  • een indicator om de werking aan te geven, bijvoorbeeld een manometer, drukmeter of verklikker
  • eenvoud in inspectie, onderhoud en schoonmaak
  • goede installatie bij aanvang
  • bijgeleverd moet zijn: gebruikersinstructies met onder meer beschrijving, tekening, standaardprestaties van het systeem; onderhoudsschema; vervangbare onderdelen
  • bijgeleverd moet zijn: logboek met onder meer schema’s voor inspectie en onderhoud; rapporten
  • bijgeleverd moet zijn: installatierapport met onder meer specificatie prestaties systeem, testbeschrijvingen; testresultaten van snelheden, drukval over filter; berekeningen

Aandachtspunten bij gebruik en aanpassing:

  • Sluit de stofbron zo veel mogelijk af om de verspreiding van stof tegen te gaan
  • Werknemers mogen zich niet tussen de stofbron en het plaatselijk afzuigsysteem begeven omdat ze zich dan in de vervuilde luchtstroom bevinden
  • Zorg ervoor dat het afzuigsysteem zo min mogelijk wordt beïnvloed door tochtstromen van deuren, ramen en wandelgangen, zodat het stof voldoende effectief wordt afgevoerd Houd leidingen kort en eenvoudig en vermijd lange stukken met gebogen leidingen

Organisatie 

Instrueer werknemers er dagelijks op te letten of:

  • de indicator aangeeft dat de lokale afzuiging in werking is
  • de lokale afzuiging stof wegneemt bij de stofbron
  • de lokale afzuiging zo dicht mogelijk bij de bron is geplaatst
  • er aanwijzingen zijn dat de afzuiging niet goed werkt (zoals geur of stofafzetting)
  • er ongewone geluiden of trillingen zijn
  • er drukverlies optreedt over het filter
  • de afzuiging geïnspecteerd en onderhouden wordt volgens vastgestelde termijnen (zie teststicker)
  • afwijkingen direct aan leidinggevende worden gemeld

Ergonomie

De afvoer van afgezogen lucht moet uit de buurt van deuren, ramen en luchtinlaten plaatsvinden. Recirculeren van zuivere, gefilterde lucht is mogelijk, op voorwaarde dat er systemen aanwezig zijn die de efficiëntie van het filter nagaan en dat de concentratie kwarts in de schone lucht minder dan 10% van de grenswaarde bedraagt.
 

Implementatie

Invoeringstermijn / kosten

  • In overleg met de leverancier de juiste oplossing kiezen (omvang, praktische werkbaarheid)
  • Investering: afhankelijk van type en uitvoering

Specifieke informatie

  • SDA taakblad 2.1.4 Ontwerp van leidingen
  • SDA taakblad 2.1.5 Ontwerp van stofafzuiginstallaties
  • SDA taakblad 2.1.13 Lokaal afzuigsysteem
  • SDA taakblad 2.1.16 Stof of afvalslib verwijderen uit een afzuigeenheid
Datum: 
25 september 2009
randomness