05 Goede hygiëne

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch, technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving oplossing

 1. Inloopmatten om stofinloop te voorkomen in de kantine of de kleedruimten
 2. Duidelijke afspraken over het reinigen van de kantine, de pauzeruimten en de kleedruimten
 3. Opbergen van werkkleding en schone kleding in twee gescheiden kledingkastjes
 4. Geen werkkleding mee naar huis; reinigen van werkkleding op het bedrijf of door een gespecialiseerde firma
 5. Voldoende voorraad schone werkkleding, inclusief reservekleding
 6. Instructies voor werknemers:
  1. Sterk verontreinigde werkkleding wisselen
  2. Geen (sterk) verontreinigde werkkleding dragen in de kantine
  3. (Handen) wassen en/of douchen na werkzaamheden
  4. Niet roken, eten en drinken tijdens het werk
  5. Geen voedingsmiddelen bewaren op de werkplek
  6. Elk wondje goed laten verzorgen

Oplossing voor:

 • Indirecte stofverspreiding

Overige aandachtspunten

Techniek  / organisatie

 • Inspecteer minstens één keer per week de sanitaire voorzieningen en de eet- en drinkruimtes (kantine en koffieruimtes) op tekenen van schade. Als deze niet vaak worden gebruikt, controleer ze dan voor elk gebruik.
 • Checklist van preventiemaatregelen voor de werknemer

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Direct, met uitzondering van het aanpassen van kleedruimten

Specifieke informatie

 • SDA taakblad 2.1.10 Goede hygiëne

 

Checklist van preventiemaatregelen voor de werknemer

 

   O                 O
  OK            N.V.T.

Inspecteer alle gebruikte apparatuur op tekenen van schade, slijtage of slecht functioneren. Als u op een probleem stuit, licht dan uw leidinggevende in. Werk niet verder als u denkt dat er een probleem is.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Maak schoon met behulp van reinigingsmethodes met water of een stofzuiger.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Neem uw vuile werkkleding niet mee naar huis.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Laat uw werkkleding wassen door uw werkgever.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Houd de eet- en drinkruimtes (kantine en koffieruimtes) hygiënisch schoon.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Trek (sterk) vervuilde werkkleding uit vóór het betreden van de kantine.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Bewaar geen eten of drinken op de werkplek. Gebruik de koelkast.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Was uw handen grondig voor het eten.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Gebruik, onderhoud en bewaar ademhalingsbescherming in overeenstemming met de instructies.

   O                 O
  OK            N.V.T.

Rook niet op de werkplaats.

 

 

Datum: 
25 september 2009