05 Isoleren van de bron

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2: Beperken overdracht

Beschrijving oplossing 

Door de bron te isoleren van de omgeving wordt stofverspreiding tegengegaan.
Voorbeelden zijn:

 • Het plaatsen van productiemachines in een omkasting, in een aparte ruimte of buiten het bedrijfsterrein; dit kan bijvoorbeeld door uitbesteding hiervan aan een gespecialiseerde en goed geoutilleerde firma
 • Gebruik van voorbewerkingsmachines: molens, transport
 • Afwerken of nabewerken in een aparte afgesloten ruimte: bijvoorbeeld bij puinbrekers

Oplossing voor: 

 • Machines en werkprocessen met een hoge stofproductie

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Het plaatsen van een omkasting kost ruimte. In bestaande situaties kan dit een probleem zijn als er onvoldoende ruimte beschikbaar is. Bij nieuwbouw moet al bij het ontwerp rekening gehouden worden met het plaatsen van een omkasting
 • Omkasten werkt belemmerend op de afvoer van warmte van apparatuur. Het bijhorend toevoeren van (geconditioneerde) koellucht is niet altijd uitvoerbaar
 • Omkasting kan ook geluiddicht ontworpen worden voor het tegelijkertijd reduceren van geluidsbelasting

Implementatie

Invoeringstermijn / Kosten

 • In overleg met de leverancier de juiste oplossing kiezen (omvang, praktische werkbaarheid)
 • De investering is afhankelijk van type en uitvoering
Datum: 
25 september 2009
randomness