05 Plannen van stoffige werkzaamheden

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3: Afschermen van de mens en organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

 • Uitvoeren van werkzaamheden op een tijdstip dat er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de pauzes, na werktijd of in een vakantieperiode. Dit vermindert de stofproductie niet omdat dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. Het aantal mensen dat aan stof wordt blootgesteld is echter lager
 • Het is geen oplossing voor de werknemers die het werk doen. Belangrijk is hen zoveel mogelijk te faciliteren door bijvoorbeeld taakroulatie
 • Een voorbeeld: het slopen van een stalen, met beton en steen gevoerde bak wordt door een sloopfirma uitgevoerd. Het slopen vindt plaats buiten reguliere werktijd.

Oplossing voor: 

 • Blootstelling aan kwartsstof. Maatregel om het aantal medewerkers dat is blootgesteld te beperken.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect 

 • Effectieve maatregel voor een deel van het personeel.

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Roulatie van deze belastende werkzaamheden moet het streven zijn, zodat niet dezelfde werknemers veelvuldig belast worden (zie ook 3.4)

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Op korte termijn.

Kosten

 • Onbekend
   
Datum: 
25 september 2009
randomness