05 Stofvorming voorkomen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1: Bron wegnemen

Beschrijving oplossing 

Voorkomen dat kwartsstof op de werkplek in de lucht terecht komt is vaak veel eenvoudiger, goedkoper en effectiever dan stofbeheersing als er al stof in de lucht aanwezig is. 

Een belangrijk principe om stofvorming te voorkomen is nat werken
Voorbeelden:

 • Machines met water- stoom-, nevel- of misttoevoer
 • Sproeisystemen om stof te laten neerslaan (sprinklerinstallatie of fijne mist). Deze voorkomen met name in de zomer dat stof ontstaat langs transportbanden of vervoerstrajecten binnen en buiten
 • Bevochtigen van de opslag van grondstoffen, met name in de zomer, eventueel met toevoeging van een korstvormend middel
 • Bevochtigen van grondstoffen tijdens het doseren
 • Handgereedschap met watertoevoer. Bij snel bewegend gereedschap zoals zagen of schuurmachines kunnen grote hoeveelheden stof in de lucht komen tot wel 200 x de grenswaarde voor respirabel kwarts

Andere voorbeelden van maatregelen die stofvorming tegengaan:

 • Bij opslag en transport van grondstoffen: beperken van valhoogten, beperken van valsnelheid, cascadesystemen, plaatsen van tussenschotten
 • Reinigingssystemen voor transportbanden en afschrapen van transportbanden
 • Beperken van de rijsnelheid van transportvoertuigen
 • Direct opruimen van gemorst materiaal: indrogen en verspreiding voorkomen
 • Gladde muren en vloeroppervlakken die gemakkelijk schoon te houden zijn en die geen stof opnemen of opstapelen
 • Dichte vloeren om te voorkomen dat stof zich tussen verschillende verdiepingen verspreidt. Vloeren bekleden met slijtvast materiaal dat stofvervuiling goed zichtbaar maakt

Oplossing voor: 

 • Verspreiding van stof naar de werkomgeving

Overige aandachtspunten

Techniek / Organisatie

 • Bij nat werken zal het toegepaste water vanwege eisen in de milieuvergunning zelden direct geloosd mogen worden. Nat werken zal daarom vooral plaatsvinden als het bedrijf beschikt over een waterzuiveringsinstallatie.
 • Bij nat werken zijn voorzorgsmaatregelen nodig tegen legionella en andere ziekmakers in waterreservoirs en watertoevoersystemen

Implementatie

Invoeringstermijn / kosten

 • Afhankelijk van de situatie

Specifieke informatie

 • SDA taakblad 2.1.7 Algemene binnenopslag
 • SDA taakblad 2.2.39 Verwijderen van stof met behulp van water
 • Zie ook SDA taakbladen specifieke werkprocessen (oplossing Bronmaatregelen – 4.Overige goede praktijken)
Datum: 
25 september 2009