05 Verwijderen van stof – schoonmaken

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3: Afschermen van de mens en organisatorische oplossingen

Beschrijving oplossing 

Het (dagelijks) schoonmaken van alle oppervlakken op de werkplek die vervuild zijn met materialen (ingedroogde klei en zand) die respirabel kwarts kunnen  bevatten

Geschikte hulpmiddelen zijn:

 • Een industriële stofzuiger met absoluutfilter
 • Een geïntegreerd stofafzuigsysteem, met strategisch geplaatste aankoppelingspunten die leiden naar een centrale stofopvangbak
 • Een veeg- en/of schrobmachine
 • Dweil, schrobber en trekker (voor vloeren met waterafvoer)

Niet geschikte hulpmiddelen zijn:

 • Bezems. Deze verspreiden juist stof, ook naar de ademzone. Zo ontstaan kwartsstofconcentraties van circa 1 mg/m3 (13x te hoog).
 • Perslucht. Ook perslucht verspreidt het stof naar de ademzone

Als schoonmaken met water of stofzuigers niet mogelijk is en er alleen geveegd kan worden met droge borstels, moeten werknemers geschikte persoonlijke adembeschermingsmiddelen dragen. Interne veiligheidsvoorschrift kunnen maatregelen bevatten die voorkomen dat respirabel kwarts zich verspreidt of ingeademd wordt door naburige werknemers: bijvoorbeeld het plaatsen van een afscherming of schoonmaken buiten de reguliere werktijden.
Daarnaast kan toepassing van veegkorrels stofverspreiding verminderen

Oplossing voor: 

 • Indirecte stofverspreiding door diffuse bronnen bij alle processen

Overige aandachtspunten

Techniek

Industriële stofzuiger            

 • Zie lijst met aandachtspunten Industriële stofzuiger

Geïntegreerd stofafzuigsysteem

 • Bij een te lage luchtsnelheid in de kanalen hoopt het stof zich op in de hoeken en bij de overgangen
 • De eisen (weinig luchtafvoer, hoge luchtsnelheid) zijn lastig te combineren met de eisen aan het stofafzuigsysteem van de productie-installaties (veel luchtafvoer, lage luchtsnelheid)
 • Een extra uitstootpunt van stof moet in overeenstemming zijn met de huidige milieuvergunning

Veeg/schrobmachine

 • Schrobmachines zijn alleen toepasbaar op gladde vloeren
 • Veeg- en schrobmachines zijn lastig toepasbaar bij een ongelijke ondergrond; er is veel extra stofverspreiding en de veegmachine is vaak niet robuust genoeg
 • Ze zijn ook lastig toepasbaar bij onvoldoende verkeersruimte
 • Frequent onderhoud is nodig

Organisatie

 • Tijdig en regelmatig schoonmaken. Stof dat blijft liggen kan weer opwaaien en dus worden ingeademd
 • Ook gemorst materiaal moet tijdig worden opgeruimd. De brokken kunnen immers indrogen, vergruisd worden en weer opwaaien
 • Er moet een procedure zijn voor het legen van de stofzuigerzak
 • Afspraken over de schoonmaak van het buitenterrein en de (cabine)transportvoertuigen vastleggen
 • De werkplek schoonmaken voorafgaand aan onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn vaak op locaties waar zich zelden personen bevinden en kunnen zeer verontreinigend zijn
 • Periodiek reinigen van de buitenkant van leidingstelsels, fabriekswanden en andere installatiedelen waarop zich stof verzamelt: ‘grote schoonmaak’. Dit kan ook in samenwerking met een gespecialiseerde firma

Ergonomie

Industriële stofzuiger            

 • De stofzuiger een aantal dagen op proef nemen, onder meer om de wendbaarheid met volle stofzak te testen
 • De volle stofzak verwisselen bij meer dan 23 kg
 • Letten op de geluidsbelasting

Implementatie

Invoeringstermijn

 • Industriële stofzuiger: per direct
 • Geïntegreerd stofafzuigsysteem: nieuwbouw
 • Veegmachine: stelt eisen aan vloeren: nieuwbouw

Specifieke informatie

 • SDA taakblad 2.1.1 Schoonmaken

 

Lijst met aandachtspunten Industriële stofzuiger

 • Robuuste uitvoering van de omkasting en de onderdelen; een stofzuiger die steeds op een andere plek wordt ingezet betekent veel kans op schade.
 • Antistatisch materiaal in verband met de statische oplading door luchttransport in de stofzuiger.
 • Slangaansluiting:
  • niet gemakkelijk te vervuilen door stof;
  • moet niet gemakkelijk kunnen losschieten; versterking van de slang bij het aansluitpunt;
  • universele aansluiting (geen extra verloopstukken).
 • Aan/uit schakelaar niet gemakkelijk te vervuilen door stof.
 • Stroomvoorziening via gewone stroom of op krachtstroom.
 • Hulpstukken universeel en daarmee uitwisselbaar.
 • Verstelbare zuigmond, een hulpstuk om in hoeken en onder obstakels door te gaan.
 • Stofzak:
  • niet te grote capaciteit; als het gewicht van de volle zak groter is dan 23 kg zijn twee werknemers nodig bij het vervangen van de zak;
  • gemakkelijk stofvrij te verwijderen;
  • stevig; scheurt niet tijdens zuigen of uitnemen;
  • vult zich gelijkmatig;
  • heeft een vol-indicator;
 • Stoffilter:
  • Voor kwartshoudend stof is een stoffilter vereist van tenminste 99,995%. IEC 60335-2-69, een HEPA stoffilter, heeft een rendement van 99,997%.
  • Er is een voorfilter nodig omdat anders de microfilter te snel verstopt.
    

 

Datum: 
25 september 2009
randomness