05 Voorlichting en instructie Respirabel kwarts

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 5: Algemeen beheer

Beschrijving opbouw

De werknemers krijgen een opleiding gezondheid en veiligheid en specifieke instructies voor hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld in:

 1. het introductieprogramma nieuwe medewerker
 2. de basiscursus ‘RIE werkzaamheden’ /VCA
 3. de periodieke toolbox Kwarts en/of specifieke voorlichting, bijvoorbeeld iedere twee jaar
 4. het werkoverleg, bij het onderdeel arbo
 5. het opnemen van arbo en veiligheid in (visuele) werkplekinstructies
 6. een werkvergunning voor ‘derden’ of ‘aannemers’

Onderwerpen voor voorlichting / opleiding / instructie werknemers:

 • de risico’s van respirabel kwartsstof
 • de risicovolle activiteiten en de wijze van blootstelling
 • de resultaten van onderzoek naar de blootstelling op de eigen werkplek
 • het plan van aanpak: de specifieke beheersmaatregelen die genomen zijn (of gaan worden) om het risico te beperken en de reden waarom deze maatregelen zijn getroffen
 • de eigen rol in het beperken van de blootstelling: hygiëne
 • bestaande werkvoorschriften en instructies
 • foutieve werkwijzen; lessen uit het verleden
 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • lijst (registratie) van blootgestelde personen

Voorbeelden van belangrijke processen voor werkinstructies over het voorkómen van blootstelling aan stof:

 • transport over het terrein: lage snelheid, schoonhouden, minimaliseren
 • hanteren en doseren van grondstoffen: stofvriendelijk storten, beperkte hoeveelheden, zonder morsen, opslaghoogte beperken tot de hoogte van de keerwand
 • schoonmaken: geen bezem of perslucht gebruiken
 • lokale afzuiging: werking en beheer
 • onderhoud: van tevoren reinigen en afdekken van de werkplek
 • voorkomen van tocht: deuren gesloten houden
 • PBM adembescherming: juist gebruik, welke bescherming wanneer, hoe gebruiken, wanneer verwisselen/vernieuwen, hoe reinigen/opslaan

Overige aandachtspunten

 • Controleren of leidinggevenden voldoende in staat zijn toe te zien op het veilig uitvoeren van werkzaamheden door werknemers.
 • Speciale aandacht voor kleinere fabrieken, ‘inleners’ (werkvergunning, video) en werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Specifieke achtergrondinformatie

 • SDA taakblad 2.1.17 Supervisie
 • SDA taakblad 2.1.19 Opleiding
 • ‘Stofvrij werken’ Cursus voor medewerkers werkzaam in de baksteen en keramische industrie 2007 en 2008, VKO/AWVN Cursus in kader SDA
 • Tipkaart met goede/foute voorbeelden: foto’s met toelichting
 • Werkplekinstructiekaart Respirabel Kwarts Wik36.RespirabelKwarts.pdf, TCKI, 2007
 • PIMEX beelden: Winning en veredeling diverse soorten zand en mineralen- reinigen arbeidskledij (onder andere demonstratie luchtdouche) www.stoffenmanager.nl
Datum: 
25 september 2009
randomness