06 Afbakening van de RCF-zone

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Beschrijving oplossing

De zone waarin gewerkt wordt met keramische vezels en/of cristoballiet houdend stof dient duidelijk afgebakend te zijn. Hierbij dienen borden aangebracht te zijn met de aanduiding van de zone en de verplicht te dragen kleding/PBM’s binnen deze zone. De zone is bij voorkeur een aparte bouwkundige ruimte (zie oplossingenblad Aparte ruimte voor werkzaamheden (‘link’ aanbrengen)). Maar het kan voorkomen dat er buiten deze ruimte werkzaamheden verricht moeten worden. Om zeker te weten dat men buiten de zone geen blootstelling is moet de zone veel groter zijn dan het daadwerkelijke werkgebied. Voor de afbakening van de zone kan men bijvoorbeeld linten gebruiken of een harde afzetting, zolang dit maar voor iedereen duidelijk zichtbaar is en dat duidelijk is dat men niet zonder PBM’s de zone mag betreden.  
 
Bij het verlaten van de zone dient de vervuilde kleding weer uitgetrokken te worden. De juiste volgorde is:
 • Uittrekken werkhandschoenen;
 • Uittrekken wegwerpoverall waarbij mouwen en pijpen binnenstebuiten getrokken worden (de vervuiling zit dan binnenin);
 • De verontreinigde kleding worden gedeponeerd in een daartoe bestemde afvalzak voorzien van een label “keramische vezels”;
 • Dan pas adembescherming afzetten;
 • De verontreinigde PBM’s (wegwerp stofmaskers) worden direct ook in de afvalzak gedaan (voorzichtig);
 • Wassen van handen en gezicht;
 • Schoonmaken, bij voorkeur nat, van de helm, bril, schoenen en ander materiaal wat van de werkplek komt;
 • Laat materieel wat specifiek is voor deze werkzaamheden achter op de werkplek (in kast of speciale plek);
 • Bij ernstige vervuiling, maar zeker aan het einde van de werkdag of werkzaamheden dient men te douchen.
Oplossing voor: 
 • Mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. 
Beoogde effecten
Effect arbo / ergonomie / veiligheid
 • Het voorkomen van blootstelling en dientengevolge werk gerelateerde kanker;
 • Het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kankerverwekkende stoffen. 
Overige aandachtspunten
 • In de ruimte dient men nog steeds netjes en zorgvuldig te werken, en na afloop alles op te ruimen.
 
Voorbeeld aanduiding op afvalcontainer met keramische vezels
 

Voorbeeld van aanduiding bij RCF-zone
 

Voorbeeld van Markering RCF-zone
 

Voorbeeld van eenvoudige wasgelegenheid en markering op de deur dat daarachter de RCF-zone is. 
 
Datum: 
1 oktober 2017
randomness