06 Aparte opslagruimte RCF

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Beschrijving oplossing 

Kankerverwekkende stoffen, zoals RCF, moeten op een dusdanige veilige manier worden opgeslagen dat de kans op blootstelling hieraan nihil is. Dit kan door de RCF in een aparte ruimte, gescheiden van andere stoffen/producten op te slaan. De opslagruimte wordt gemarkeerd met waarschuwingsteksten en borden waarop staat dat er kankerverwekkende stoffen liggen opgeslagen. Bij voorkeur dient de opslag afgesloten te zijn. Mocht er binnen deze ruimte een incident plaatsvinden met RCF waarbij er vezels vrij kunnen komen in de lucht, dan blijft dit beperkt tot deze ruimte en is daarmee voorkomen dat medewerkers buiten deze ruimte worden blootgesteld.
 
Oplossing voor: 
  • Mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
Beoogde effecten
Effect arbo / ergonomie / veiligheid
  • Het voorkomen van blootstelling en dientengevolge werk gerelateerde kanker.
  • Het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kankerverwekkende stoffen.
Overige aandachtspunten
Het is belangrijk dat men netjes en zorgvuldig werkt in deze ruimte vanwege de gezondheidsrisico’s van RCF. Zie hiervoor Oplossingblad “Voorlichting/instructie vezelmateriaal”.
Keramische vezelvormige isolatiematerialen (zowel type RCF als type AES) worden verpakt aangeleverd en als zodanig in opslag geplaatst. Een eerste barrière is daarmee reeds aanwezig. Het is belangrijk dat het verpakkingsmateriaal op de route naar de opslaglocatie niet wordt beschadigd of reeds wordt geopend. Beschadigde verpakkingen moeten her-verpakt worden.
Open de verpakkingen niet in het magazijn, maar pas op of nabij de werkplek. Haal alleen de benodigde hoeveelheid uit de verpakking. Verpak de restgoederen weer vakkundig (gesloten verpakking) en plaats deze weer in het magazijn. Het openen van de verpakking dient met de nodige voorzichtigheid gedaan te worden om vezelvorming en verspreiding in de omgevingslucht te voorkomen.
Het verwijderde verpakkingsmateriaal kan eventueel nog restanten RCF bevatten en ook hier dient men dus voorzichtig mee om te gaan. Het beste is om de lege verpakkingen direct in een afsluitbare zak of big-bag te doen en deze af te voeren als vezelhoudend afvalmateriaal.
Reinig de ruimte periodiek volgens een opgesteld schema.
 
Implementatie
Invoeringstermijn
  • Kan direct worden opgenomen in een plan van aanpak. Afhankelijk van de hoeveelheid isolatiemateriaal dient er hiervoor een geschikte ruimte gezocht te worden. Leg dit vast in de aanwezige protocollen.
Specifieke informatie
Een optie is ook om zo min mogelijk RCF op voorraad te hebben en pas te bestellen als het nodig is.
Datum: 
1 oktober 2017