06 Aparte ruimte voor werkzaamheden met vezelmateriaal

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Beschrijving oplossing 

Voor het veilig kunnen werken met de keramische vezel, maar ook ter bescherming tegen de gevormde kristallijne silica (cristoballiet), dient men een aparte werkruimte in te richten voor de werkzaamheden aan de tunnelovenwagens. Deze ruimte dient te voldoen aan de volgende criteria:
  1. Ruimte is voorzien van een onderdrukmachine met een HEPA-filter;
  2. Ruimte is voorzien van een sluis met een schoon en vuilgedeelte. Hiermee wordt voorkomen dat men met vieze kleding/schoenen weer naar buiten gaat;
  3. In de sluis is ook een voorziening om de handen te kunnen wassen;
  4. In de ruimte is een industriële stofzuiger met HEPA-filter aanwezig;
  5. In de werkruimte het verplicht om adembescherming en een wegwerpoveral te dragen. Bij het aanbrengen van nieuw materiaal is dit minimaal een P3-snuitje, bij verwijderen oud materiaal is dit een motoraangedreven ademluchttoestel. Dit is adembescherming die lucht in de werkomgeving filtert door een P3-filter voordat deze wordt ingeademd en biedt een zeer hoge bescherming. 
Oplossing voor: 
  • Mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
Beoogde effecten
Effect arbo / ergonomie / veiligheid
  • Het voorkomen van blootstelling en dientengevolge werk gerelateerde kanker;
  • Het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kankerverwekkende stoffen. 
Overige aandachtspunten
Het is belangrijk dat de ruimte ook echt onder onderdruk staat. Controleer dit regelmatig. Dit kan met behulp van een drukmeting. Regelmatig dient een vezelmeting te worden uitgevoerd waarbij zowel in de ruimte als daarbuiten gemeten wordt.
Hoewel men beschermd is blijft netjes en zorgvuldig werken in deze ruimte noodzakelijk vanwege de gezondheidsrisico’s van RCF. Zie hiervoor Oplossingblad “Voorlichting/instructie vezelmateriaal”.
Het al (deels) op maat aangeleverd krijgen van het materiaal zorgt ervoor dat men minder bewerkingen (snijden/zagen) met het RCF hoeft te verrichten waardoor er minder vezels vrijkomen in de lucht. Hierdoor blijft het vezelniveau in de werkruimte laag en de kans op blootstelling, zowel in als buiten de ruimte.
Het verwijderde verpakkingsmateriaal kan eventueel nog restanten RCF bevatten en ook hier dient men dus voorzichtig mee om te gaan. Het beste is om de lege verpakkingen direct in een afsluitbare zak of big-bag te doen en deze af te voeren als vezelhoudend afvalmateriaal.
Reinig de ruimte zodra de werkzaamheden klaar zijn. Raap de grotere delen op en zuig de kleinere delen (stof) op met de stofzuiger met HEPA-filter. Nooit blazen of vegen, want hierdoor komt juist stof weer vrij in de omgevingslucht.
 
Implementatie
Invoeringstermijn
  • Kan direct worden opgenomen in een plan van aanpak. Waar de ruimte komt is sterk afhankelijk van de mogelijkheden binnen het bedrijf. In ieder geval dient de ruimte aan de genoemde criteria te voldoen.
Datum: 
1 oktober 2017