06 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

 Beschrijving oplossing 

Adembescherming
Werknemers gebruiken een persoonlijk ademhalingsbeschermingsmiddel bij stofvormende taken. Omdat de keramische vezel een kankerverwekkende stof is dient men ter bescherming hiertegen een FFP3-masker (verder als P3 aangegeven) te dragen. Het persoonlijk beschermingsmiddel is er in verschillende uitvoeringen. De mate van bescherming verschilt per uitvoering. De belangrijkste factor die de bescherming bepaalt is de manier waarop de aansluiting op het gezicht kan worden geborgd. De uitvoeringen met aanbevolen beschermingsfactoren (APF) zijn:
 • onderhoudsvrij stofmasker P3 (beschermingsfactor: 20)
 • halfgelaatsmasker met verwisselbaar filter P3 (beschermingsfactor: 20)
 • volgelaatsmasker met verwisselbaar filter P3 (beschermingsfactor: 40)
 • kap met aangedreven gefilterde lucht P3 (beschermingsfactor: 40)
 • kap met perslucht of aangevoerde lucht (beschermingsfactor: 200)
Wegwerpoverall
Werknemers dragen bij de werkzaamheden in de speciale werkruimte (keramische zone) een wegwerpoverall met de capuchon over het hoofd. De overall dient volledig gesloten te zijn. Na afloop mag de overall niet met perslucht worden schoongemaakt. Door gebruik te maken van een (gladde) wegwerpoverall wordt voorkomen dat stof/vezels achterblijven op de gewone werkkleding, en tevens wordt de overall na afloop uitgetrokken, en afgevoerd.
 
Veiligheidsbril
Een veiligheidsbril dient gedragen te worden indien men geen volgelaatsmasker draagt. De bril moet goed aansluitend zijn op het gezicht zodat voorkomen wordt dat via de zijkant stofdeeltjes achter de bril, en dus mogelijk in het oog, terecht komen.
 
Handschoenen
Ter voorkoming van met name irritatie door het vezelhoudend materiaal dienen handschoenen gedragen te worden.
 
Oplossing voor: 
 • Adembescherming: Bescherming tegen inademing van vezels en stof.
 • Wegwerpoverall: Voorkomt dat losse vezels en stof op de kleding komt en zodoende ook buiten de speciale werkplaats komt.
 • Veiligheidsbril: Voorkomt dat stof in de ogen terecht komt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen geven een individuele bescherming. Deze dienen toegepast te worden als blijkt dat de technische/organisatorische maatregelen onvoldoende helpen. 

Overige aandachtspunten
Techniek
Het belangrijkste aandachtspunt bij toepassing van adembescherming is de lekkage door een slechte aansluiting van het masker op het gezicht. Vooral bij werknemers met een snor en/of (stoppel)baard vermindert de efficiëntie van het masker door een slechtere aansluiting op het gezicht. Bij het aanbrengen van nieuw materiaal zal dit minder kritisch zijn dan bij het slopen/verwijderen oud materiaal. Hierbij komt veel stof en vezels vrij en daarom moet men bij deze werkzaamheden een volgelaatsmasker met aangedreven lucht gebruiken in combinatie met een P3-filter.
 
Organisatie
 • Opstellen van werknemersinstructies voor:
  • de keuze van het beschermingsmiddel: op basis van risico’s en type werkzaamheden
  • het gebruik: hoe opzetten, hoe controleren op lekkage (“fittest”; bijvoorbeeld met een nevel van suikerachtige oplossing in de lucht: als de drager dit proeft, dan is er een lek aanwezig), vervangingstermijn
  • onderhoud (inspectie, schoon opbergen)
 • Gebruik op de werkplaats pictogrammen om uit te leggen waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist is.
 
Implementatie
Invoeringstermijn
 • Korte termijn.
 
Specifieke informatie
 • AI blad 49 – Persoonlijke beschermingsmiddelen beleid opzetten en in stand houden;
 • Instructiefilm voor opzetten onderhoudsvrije stofmaskers op website leverancier 3M

     
Werken met P3-filter

Datum: 
1 oktober 2017