06 Stofvorming voorkomen

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

 Beschrijving oplossing 

Het voorkomen dat vezels of vezelhoudend materiaal op de werkplek in de lucht terecht komen is vaak veel eenvoudiger, goedkoper en effectiever dan stofbeheersing als er al vezels of stof in de lucht aanwezig is. 
Een belangrijk principe om stofvorming (met daarin losse vezels) te voorkomen is het zo min mogelijk bewerken van het materiaal. Voorbeelden:
 • Pak het materiaal pas uit op de plek waar het verwerkt gaat worden. Dat voorkomt dat de vezels door transport in verschillende ruimtes terechtkomen;
 • Open de verpakking volgens de instructies op de verpakking van de leverancier. Open niet meer pakken dan nodig zijn;
 • Laat het isolatiemateriaal liefst op maat bij de werkplaats komen. Daardoor hoeft het ter plekke niet meer bewerkt te worden, waardoor het vrijkomen van vezels wordt beperkt. Is het op maat maken van isolatiemateriaal onvermijdelijk, snijd of knip het materiaal dan bij voorkeur. Bij het zagen van isolatiemateriaal komen namelijk veel vezels en stof vrij;
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van handgereedschappen, gebruik geen draaiende machines (vanwege de enorme stofverspreiding);
 • Pluk het materiaal niet onnodig uit elkaar;
 • Gebruik van perslucht of vegen is niet toegestaan omdat dit stofvormende werkzaamheden zijn. Hierdoor wordt de kans op blootstelling vergroot.
Andere voorbeelden van maatregelen die stofvorming tegengaan:
 • Vezels fixeren met impregneermiddel (volg eventuele instructies van de leverancier);
 • Direct opruimen van restanten vezelhoudend materiaal: verspreiding voorkomen. Maak hierbij gebruik van een stofzuiger met absoluutfilter (HEPA-filter).
Oplossing voor: 
 • Verspreiding van (vezelhoudend)stof naar de werkomgeving;
 • Blootstelling aan vezels/stof tijdens de werkzaamheden.
Overige aandachtspunten
Techniek / Organisatie
Bij het verwijderen van (gebruikt) isolatiemateriaal bestaat de grootste kans op blootstelling aan vezels. Daarom dient men hierbij extra voorzichtig te werken. Zie hiertoe ook de oplossingenbladen Aparte ruimte voor werkzaamheden aan vezelmateriaal en Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
 • Verwijder isolatiematerialen altijd rustig en gooi er niet mee. Dit voorkomt dat de vezels de kans krijgen om flink rond te dwarrelen. Ruim verwijderd isolatiemateriaal meerdere malen per dag op. Doe het bij voorkeur in afsluitbare kunststof zakken of containers;
 • Het verwijderen van los materiaal levert meer blootstellingsrisico’s op dan het weghalen van complete, nauwelijks aangetaste, isolatieplaten. Uit losse brokstukken isolatiemateriaal komen vezels natuurlijk gemakkelijker vrij dan uit onaangetaste delen;
 • Het verwijderen van isolatiemateriaal boven het hoofd verhoogt het risico dat de werknemer ‘bedolven’ raakt onder de vezels en ze zodoende ook inademt.
Implementatie
Invoeringstermijn
 • Afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Datum: 
1 oktober 2017
randomness