06 Voorlichting en instructie vezelhoudend isolatiemateriaal

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie

Beschrijving opbouw

Het heeft de voorkeur om de werkzaamheden met vezelhoudend materiaal te beperken tot een kleine groep van medewerkers die daarvoor is opgeleid en door het regelmatig ook daadwerkelijk te doen bouwen zij ervaring op. Dit is beter dan telkens te werken met andere, niet of minder ervaren mensen. De betreffende werknemers krijgen een opleiding gezondheid en veiligheid en specifieke instructies voor hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld in:
 1. Het introductieprogramma nieuwe medewerker;
 2. De basiscursus ‘RIE werkzaamheden’ / VCA;
 3. De periodieke toolbox “Vezelhoudend isolatiemateriaal” en/of specifieke voorlichting, bijvoorbeeld iedere twee jaar;
 4. Het werkoverleg, bij het onderdeel arbo;
 5. Het opnemen van arbo en veiligheid in (visuele) werkplekinstructies;
 6. Een werkvergunning voor ‘derden’ of ‘aannemers’.
Onderwerpen voor voorlichting / opleiding / instructie werknemers/derden:
 • De risico’s van vezelhoudend isolatiemateriaal;
 • De risicovolle activiteiten en de wijze van blootstelling;
 • De resultaten van onderzoek naar de blootstelling op de eigen werkplek;
 • Waarom gewerkt dient te worden in een speciale ruimte met onderdruk;
 • Waarom de speciale kleding en PBM’s gedragen moeten worden;
 • Waarom specifieke beheersmaatregelen genomen zijn (of gaan worden) om het risico te beperken;
 • De eigen rol in het beperken van de blootstelling: hygiëne, netjes werken, houden aan instructie;
 • Bestaande werkvoorschriften en instructies;
 • Foutieve werkwijzen; lessen uit het verleden;
 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • Lijst (registratie) van blootgestelde personen. 
Voorbeelden van belangrijke processen voor werkinstructies over het voorkómen van blootstelling aan stof/vezels:
 • Schoonmaken: géén bezem of perslucht gebruiken;
 • Lokale afzuiging: werking en beheer;
 • Onderhoud: van tevoren reinigen en afdekken van de werkplek;
 • De zakken en/of big-bags voor de afvoer van het gebruikte vezelhoudend materiaal zijn voorhanden in de werkruimte;
 • PBM adembescherming: juist gebruik, welke bescherming wanneer, hoe gebruiken, wanneer verwisselen/vernieuwen, hoe reinigen/opslaan. 
Overige aandachtspunten
 • Controleren of leidinggevenden voldoende in staat zijn toe te zien op het veilig uitvoeren van werkzaamheden door werknemers;
 • Speciale aandacht voor kleinere fabrieken, ‘inleners’ (werkvergunning, video) en werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 
Specifieke achtergrondinformatie
 • Cursus ‘Stofvrij werken’ voor medewerkers werkzaam in de keramische industrie.


Zo moet het niet!
Stof tijdig opruimen.


Zo moet het niet!
Kleding niet reinigen met perslucht.

Datum: 
1 oktober 2017
randomness