01 Taakroulatie

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Organisatie
 • Afwisseling in het werk

 • Pauzeren

 • Intensiteit, duur en frequentie verlagen

 • Taakvariatie

Type oplossing

 • organisatorisch/planning
 • plaats arbeidshygiënische strategie: afschermen mens

Beschrijving oplossing

Om te voorkomen dat werknemers continu hetzelfde werk doen kunt u een roulatiesysteem invoeren. Regelmatige afwisseling van werkzaamheden voorkomt fysieke overbelasting. Deze oplossing is met name geschikt voor taken waarbij de medewerker langdurig voorovergebogen werkt of taken met een repeterend ka-rakter verricht.
Er zijn drie niveaus van roulatie:

 • het rouleren van werkplekken (medewerkers voeren dezelfde taken uit, maar wisselen geregeld van werkplek);
 • het rouleren van uitvoerende taken (medewerkers krijgen geregeld andere uitvoerende taken);
 • het rouleren van taakniveaus (medewerkers verrichten afwisselend uitvoe-rende taken en taken van een andere orde).

Oplossing voor:

Taakroulatie is met name geschikt voor allround bedrijven met verschillende werkzaamheden.

Handelingen:

 • Alle fysiek belastende handelingen, met name handelingen die niet te voor-komen zijn. Denk aan handmatig werken. Automatiseren is niet altijd wense-lijk, dus dan is er noodzaak tot taakvariatie omdat men te lang, in een belas-tende houding, zwaar handmatig werk verricht.

Knelpunten:

 • Bij onvoldoende verschil in de mate van fysieke belasting. Er is ook bij geva-rieerd werk nog steeds een bovengrens aan de belasting. Deze is vast te stellen door een ergonomisch deskundige.

Beoogde effecten

Arbo- en ergonomie-effect

 • Hersteltijd voor het lichaam tijdens lichtere werkzaamheden.
 • Verminderen van de kans op gezondheidsklachten door overbelasting.
 • De medewerker neemt minder lang ongunstige (statische) werkhoudingen aan.
 • De medewerker neemt minder lang een eenzijdige werkhouding aan.
 • Het werk wordt interessanter.

Efficiency-effect:

 • Eenvoudig te realiseren door planning en zelfsturing van de betrokken me-dewerkers. Nadeel van productieverlies door pauzes is gering.
 • Medewerkers zijn breder inzetbaar; ze kunnen meerdere taken uitvoeren.
 • Met meer allroundmedewerkers is de organisatie minder kwetsbaar.
 • De medewerkers zijn flexibeler en meer betrokken, waardoor de productivi-teit toeneemt en het verloop afneemt.

Overige aandachtspunten

Techniek en organisatie

 • Opleiding, zodat medewerkers breder inzetbaar zijn.
 • Roulatie van fysiek belastende werkzaamheden onder medewerkers is goed toepasbaar als:
  • het vakmanschap zodanig is dat alle betrokken medewerkers de werk-zaamheden kunnen uitvoeren (anders kan het leiden tot een toename van de nabewerkingstijd en een afname van de productkwaliteit);
  • het past in de planning en de organisatie van het bedrijfsproces.

Realisatie

 • mogelijk zodra men allround is en meer functies bekleden kan

Kosten

 • opleidingskosten/coaching tot allround

 

Datum: 
27 april 2010
randomness