03 Elektrische veiligheid

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: algemeen

Beschrijving oplossing

Machines zijn voorzien van een elektrische installatie. Wanneer de installatie defecten vertoont of werkzaamheden aan de installatie niet goed worden uitgevoerd kan dit leiden tot ernstige effecten. Elektriciteit heeft twee grote risico's:

 1. het aanraken van spanningvoerende delen; dit geeft een stroom door het lichaam die direct dodelijk kan zijn;
 2. het maken van kortsluiting; op de plaats van de kortsluiting kan een vuurbal (vlamboog) ontstaan die voor ernstige brandwonden kan zorgen.

De benodigde beheersmaatregelen zijn:

 1. Aanwijzen personeel 
 2. Werkprocedures 
 3. Inspecties 

 

 
E-kasten bereikbaar voor
onbevoegden
  Waarschuwing op deur E-kast:
gevaarlijke elektrische spanning.
Deur E-kast op slot!

Overige aandachtspunten

Organisatie

 • Stel procedures op voor het veilig werken aan arbeidsmiddelen: het in bedrijf stellen, bedienen, reinigen, uitzetten, omstellen, instellen, de noodstopprocedures, onderhoud en reparatie.
 • Combineer het onderhoudsprogramma met het keurings- en inspectieprogramma.
 • De beschikbaarheid van arbeidsmiddelen is een aandachtspunt bij de planning van het onderhoud.

Specifieke informatie

 • Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn.
 • Arbobesluit artikel 3.4 Elektrische installaties en 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie, 7.4a Keuringen.
 • SPE 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning. Bundel met NEN-EN 50110-1 en Nederlandse aanvulling NEN 3140.
  SPE 3840 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning. Bundel met NEN-EN 50110-1 en Nederlandse aanvulling NEN 3840.
  Deze normen zijn van toepassing op de bedrijfsvoering en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties.
 • NEN 1010:2007+C1:2008 nl Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties en NPR 5310. NEN 1010 bevat bepalingen voor het ontwerp en de realisatie van veilige, doelmatige en goed functionerende elektrische installaties.

 

Datum: 
25 september 2009
randomness