03 Verbindingswegen en transportroutes

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch en organisatorisch
 • Plaats in arbeidshygiënische strategie: bron wegnemen

Beschrijving oplossingen

Scheiden van wegen

Arbeidsplaatsen rond machines en looppaden voor voetgangers en fietsers van de transportroutes voor vervoersmiddelen (binnen en buiten) scheiden door:

 • fysieke scheiding, bijvoorbeeld door een hek, verhoogd trottoir of andere barrière;
 • kleurmarkering op de vloer van bijvoorbeeld looproutes en hijsgebieden.

Wegen en vloeren

 • Voldoende brede wegen; (éénrichtings- en tweerichtingsverkeer).
 • Rondom arbeidsmiddelen moet er voldoende loop- en werkruimte zijn.
 • Vloeren moeten vrij zijn van obstakels, oneffenheden, stof, vet en andere verontreinigingen.

Deuren, hekken, doorgang, toegang

 • Deuren, hekken en doorgangen moeten zijn afgestemd op het verkeer dat er is.
 • Klapdeuren moeten deels doorzichtig zijn.
 • Zo mogelijk moeten er voor voetgangers afzonderlijke deuren of doorgangen zijn.
 • Afschermen deur naar tasveld.
 • Verdiepingen, bordessen en werkplekken waar regelmatig activiteiten plaatsvinden, moeten een deugdelijke toegangsweg (trap) met leuning hebben. Als er boven 2,5 meter hoogte wordt gewerkt moet deugdelijk leuning- of hekwerk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor werkhoogten lager dan 2,5 meter met valgevaar.

Doeltreffende maatregelen tegen aanrijding

 • Kruisingen van verkeer open en overzichtelijk houden.
 • Hulpmiddel: bij onoverzichtelijke situaties spiegels plaatsen.
 • Transportwagens voorzien van uitschakelbeugels of voelsprieten die bij een geringe indrukking van 10 mm en een kracht van maximaal 50N uitschakelen.
 • De remweg van een voertuig mag niet groter zijn dan de inklapafstand.
 • Onbemande (automatische of op afstand bestuurde) voertuigen zo inrichten dat de mechanische aandrijving onmiddellijk uitschakelt en de reminrichting inschakelt als:
  • zij door welke oorzaak dan ook de geplande rijbaan verlaten;
  • het geleidesysteem mechanisch of elektrisch onderbroken wordt;
  • de bekrachtiging van het geleidesysteem vervalt;
  • het werktuig een obstakel tegenkomt en dit signaleert met uitschakelbeugels, voelsprieten of sensoren.

Transportsystemen waar bedieners met het product meebewegen

 • Langzame snelheid (0,3 m/s) bij transportsysteem op vloerniveau, of
 • Nog langzamer (0,15 m/s) als het transportsysteem zich (maximaal) op 0,3 m boven vloerniveau bevindt.

Hijswerkzaamheden

 • Afzetten werkgebied.
 • Communicatie-afspraken met kraanbestuurder met portofoon en/of handgebaren .
 • Veilig vast- en losmaken van de last.
 • Juiste hijsgereedschap voor het te hijsen gewicht.
 • Hijsogen gekeurd en geschikt voor sluitingen.
 • Aanpikken van hijsgereedschap op de juiste plaats van de last.
 • Hijsbaan vrij van personen en obstakels.
 • Ondergrond geschikt zodat de last stabiel geplaatst kan worden.
 • Hijsgereedschappen ongehinderd te verwijderen.
 • Medewerker die assisteert na het aanslaan en bij het losmaken staat op veilige afstand.

Verkeersregels, snelheidsbeperking

Snelheidsbeperking in de transportroutes door:

 • transportmiddelen op maximale snelheid te begrenzen;
 • een maximumsnelheid van bijvoorbeeld 10 km/uur in fabrieken;
 • plaatsen van verkeersborden en veiligheidssignalering bij toegang tot transportroutes, ter aanduiding van maximale snelheid en gevaar voor aanrijding.

Toegangsweg onder water (hoog water)

 • Alternatieve route over water: beheer, onderhoud en keuring boot, aanlegplaats, opstaplocatie, materialen (redmiddelen), verlichting.
 • Beheer, onderhoud alternatieve wegen: kuilen, verlichting, markering.
 

Scheiden van wegen:
1. met kleurmarkering
2. fysieke afscheiding met betonrand

  Scheiden van wegen: afscheiding met grind
= looppad

 

 
Gevaar van aanrijding door laadschop  

Gevaar van vallen trapje
door ontbreken leuningwerk

 

 
Valgevaar bordes bij natte elevator   Bordes bij droge elevator is goed beveiligd

 

 

Beknellingsgevaar tussen vol
rek en droge elevator

  Hekwerk rondom oven traversehgebied

 

 
Gevaar van aangereden worden door
bovenwagen van kleine traversewagen
  Scheiding looppad links van
doorgetrokken lijn

 

 
Afscherming looppad onder pallet hijsbaan   Gele doorgetrokken lijn voor aangeven looppad
tussen productielijnen door

 

   
Afscherming looppad onder
hijswerkzaamheden
 

 

 
Deuren toegang: 
signaleren deuren naar tasveld
  Hulpmiddel: verkeersspiegel voor
beter zicht op gevaarlijke kruispunten
en bij
onoverzichtelijke situaties

 

   
Gevaar van aangereden worden
door kleine traversewagen
 

Specifieke informatie

 • Arbobesluit, artikelen 3.2, 3.3, 3.13, 3.14.
 • Arbo-informatieblad AI-14, Bedrijfsruimten, -inrichting, transport en opslag, Sdu, Den Haag (niet gratis).
 • Arbo-informatieblad AI 17 Hijs en hefmiddelen Sdu, Den Haag (niet gratis).

 

Datum: 
25 september 2009