03 Werken op hoogte aan installaties

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: 
Technisch

Type oplossing

 • Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

Bij werkzaamheden op hoogte is er het risico van vallen door het ontbreken van hekwerken. Voorbeelden zijn het werken op verdiepingsvloeren of werkzaamheden aan het dak of op silo’s. Ook bij de grondstoffenbunkers of kelders, en speciaal bij de openingen daarnaartoe, is er gevaar voor vallen. De risico’s worden groter als er ook een roerwerk aanwezig is.

Technisch: hulpmiddelen

Bij werkzaamheden op hoogte moet gebruik worden gemaakt van:

 • een deugdelijke toegangsweg; (definitieve) trap
 • een stabiele werkplek; bordes
 • deugdelijke afzetting; een hekwerk van minimaal één meter hoog op een bordes; met schopplank
 • steiger
 • hoogwerker
 • ladders; deze alleen als toegangsweg gebruiken bij incidentele werkzaamheden, als de ladder het enige geschikte en passende middel is. Dus vooral niet bij reiken, kracht zetten of goederen verplaatsen!
 • tijdelijke valbeveiliging

Organisatorisch: procedure

Leg in een procedure vast hoe specifieke werkzaamheden op hoogte veilig kunnen worden uitgevoerd.
Aandachtspunten bij het uitvoeren van de werkzaamheden:

 • werkzaamheden op elkaar afstemmen;
 • gereedschap borgen zodat het niet kan vallen;
 • het omleiden van verkeer bij werkzaamheden in gebieden waar op hoogte gewerkt wordt
 • het afzetten of overkappen van plaatsen waar transport plaatsvindt;
 • het afzetten van werkgebieden waarboven op hoogte gewerkt wordt, zodat dit gebied niet betreden kan worden;
 • werkgebieden met werkzaamheden die niet gestaakt kunnen worden en waarboven op hoogte gewerkt wordt voorzien van een overkapping die bestand is tegen vallende voorwerpen.

Zie verder bijvoorbeeld Brochure Veilig werken op hoogte (Min. SZW)

!!!!!!!!!!

 
Bordessen om veilig op hoogte
te kunnen werken bij onderhoud 3
  Entresol met hekwerk en gesloten
doorgiftepunt 4

   
Overstortpunt met bordessen voor veilig
werken op hoogte
 

 

Specifieke informatie

 • Arbobesluit artikel 3.16 Voorkomen valgevaar.
 • Brochure ‘Veilig werken op hoogte’ Ministerie van SZW, 2008 bestelcode: 403 of downloaden via internet. Met de volgende informatie: wat is de Europese Richtlijn Werken op Hoogte? Wanneer is sprake van werken op hoogte? Wanneer is werken met een ladder toegestaan? Aan welke eisen moet een veilige steiger voldoen? Is werken met lijnen toegestaan?
 • www.werkveiligophoogte.nl website met een instrument van stichting Arbouw om te bepalen welk arbeidsmiddel het meest geschikt is om als veilige werkplek op hoogte te dienen en hoe u een bestaande werkplek op hoogte kunt beveiligen tegen gevaar voor vallen.
 • Arbo-informatieblad 15 Veilig werken op daken, SdU (niet gratis).
 • Arbo-informatieblad 16 Beveiligen van wand- en vloeropeningen, SdU (niet gratis).
 • Abomafoon Valgevaar 4.01; 4.12 (niet gratis).

 

Datum: 
25 september 2009